21.9.2021 ***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 2.9.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı 2.9.2021 ***IDEAS* *INFO*** İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi 2.9.2021 ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname 2.9.2021 ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 2.9.2021 ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) 14.8.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 11.8.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi 7.8.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 7.8.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 7.8.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor 7.8.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler 7.8.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler 7.8.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Fona İlişkin Bilgiler 6.7.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 6.7.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 6.7.2021 ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı 1.7.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi 30.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi 30.6.2021 ***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları 30.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 30.6.2021 ***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi 8.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu 8.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri 8.6.2021 ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu 8.6.2021 ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu 7.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 7.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 7.6.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25.5.2021 ***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 4.5.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 29.4.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) 29.4.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 29.4.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor 22.4.2021 ***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 21.4.2021 ***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 19.4.2021 ***METRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 16.4.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) 16.4.2021 ***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor 16.4.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 16.4.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 16.4.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 16.4.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
 

Hisse Başarıyla eklendi