KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.04.2024 - 21:19 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/04/2024
Karar Sayısı
29-30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI KARAR TARİHİ: 17.04.2024 KARAR SAYISI: 29 1.31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ait Konsolide Finansal Tablolar'ın tarafımızca incelendiğini, 2.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar'ın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.  FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI KARAR TARİHİ: 17.04.2024 KARAR SAYISI: 30 a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait faaliyet raporu ile Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararıyla SPK tarafından belirlenen formatlarla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu‘nun tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamalarını da içeren faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, d) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda paylaşılan bilgileri dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274173


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi