KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

17.04.2024 - 20:12 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,26 100.184.658 91.400.927
Satışların Maliyeti
28 -78.315.943 -70.387.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.868.715 21.013.790
BRÜT KAR (ZARAR)
21.868.715 21.013.790
Genel Yönetim Giderleri
27 -13.021.833 -11.305.910
Pazarlama Giderleri
27 -10.383.129 -9.017.485
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -1.295.092 -967.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 3.075.295 1.473.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -5.102.208 -2.555.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.858.252 -1.359.213
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 4.679.691 5.067.928
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -47.457 -136.056
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-386.532 -366.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-612.550 3.206.646
Finansman Gelirleri
31 12.098.239 6.650.909
Finansman Giderleri
31 -31.623.866 -25.818.982
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
23.568.411 23.504.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 3.430.234 7.543.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.991.318 -633.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -271.726 -688.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11,32 13.263.044 54.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.421.552 6.909.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.421.552 6.909.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.421.552 6.909.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 4,69190000 1,97420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 4,69190000 1,97420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.173.749 31.891.279
Dönem Karı (Zararı)
16.421.552 6.909.568
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.421.552 6.909.568
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.820.743 32.997.888
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 35.477.069 32.668.971
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
395.615 2.233.139
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
410.143 387.445
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.831 -2.224
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 10.915 1.830.223
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-23.612 17.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.411.891 2.267.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.139.641 2.115.072
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 272.250 152.003
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.754.505 5.333.044
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.386.444 -997.718
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.806.815 6.201.087
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
334.134 129.675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.867.810 16.771.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.096.405 -3.573.795
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
271.251 -1.096.111
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.046.053 -2.790.426
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
678.397 312.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -12.991.318 633.925
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
24 -800.576 -674.159
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-496.273 -2.141.446
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -496.273 -2.141.446
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-89.908 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
418.437 382.827
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.030.104 -20.903.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.472.680 -6.227.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.457.494 -1.137.795
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
207.301 -691.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.664.795 -445.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-745.360 340.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-745.360 340.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.744 41.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.498.340 -5.128.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.819 332.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.387.521 -5.461.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.770 -343.283
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
153.770 -343.283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.769.615 33.679.716
Alınan Faiz
309.694 457.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -2.229.860 -1.341.024
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -106.411 -200.941
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-366.718 -1.152.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -202.571 449.166
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.025.347 -29.147.226
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-125.299 -21.827
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12.219.257 4.036.357
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.044.915 -11.805.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
629.393 2.619.667
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
629.393 2.619.667
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.703.783 -23.975.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.420.675 -12.409.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.283.108 -11.565.681
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.735.750 -6.732.078
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.423.456 22.179.838
Kredilerden Nakit Girişleri
32.975.635 18.007.709
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 4.447.821 4.172.129
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.221.967 -17.693.690
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.676.789 -15.005.361
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.545.178 -2.688.329
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24 -2.311.448 -2.554.653
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
24 8.682.017 6.227.084
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
22 0 -10.140.842
Ödenen Faiz
-4.804.407 -4.464.885
Alınan Faiz
2.076.750 540.711
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.593 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -1.094.058 -825.641
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.884.152 -3.988.025
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.024.066 -7.497.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.860.086 -11.485.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.688.418 17.173.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.548.504 5.688.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.591.009 8.444.446
Finansal Yatırımlar
7.828.281 8.042.306
Vadeli Mevduatlar
14 7.828.281 8.042.306
Ticari Alacaklar
13.341.841 14.431.129
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 630.502 837.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.711.339 13.593.326
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
38.429 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
38.429 0
Diğer Alacaklar
261.062 259.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 261.062 259.390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.561.797 2.298.712
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
6 3.561.797 2.298.712
Türev Araçlar
4.576.314 6.579.290
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 439.541 385.069
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 4.136.773 6.194.221
Stoklar
10 1.323.732 1.396.645
Peşin Ödenmiş Giderler
1.104.417 859.963
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.104.417 859.963
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
175.235 15.798
Diğer Dönen Varlıklar
1.977.016 1.154.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.977.016 1.154.742
ARA TOPLAM
47.779.133 43.482.421
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 458.634 458.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.237.767 43.941.055
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
174.914 72.119
Diğer Finansal Yatırımlar
14 174.914 72.119
Ticari Alacaklar
243.525 306.016
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 243.525 306.016
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
78.528 121.863
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 78.528 121.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
21.823 58.987
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
6 21.823 58.987
Türev Araçlar
0 147.203
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 0 147.203
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 102.229 120.115
Maddi Duran Varlıklar
75.987.933 75.794.824
Arazi ve Arsalar
19 26.602.587 22.884.371
Binalar
19 2.713.796 3.308.943
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 41.116.587 44.083.047
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 5.554.963 5.518.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.583.182 5.882.876
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
55.349.819 58.749.895
Şerefiye
16 486.585 486.585
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
20 22.548.849 20.540.580
Diğer Haklar
20 2.739.084 6.364.931
Lisanslar
20 11.661.139 14.288.353
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 17.914.162 17.069.446
Peşin Ödenmiş Giderler
143.866 389.615
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 143.866 389.615
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 8.797.176 1.719.453
Diğer Duran Varlıklar
116 42
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
116 42
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.483.111 143.363.008
TOPLAM VARLIKLAR
194.720.878 187.304.063
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.390.320 12.509.073
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.439.417 2.235.565
Banka Kredileri
5,8 2.439.417 2.235.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.950.903 10.273.508
Banka Kredileri
5 8.155.190 7.841.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 135.781 7.260
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 2.659.932 2.424.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.988.388 7.788.195
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.988.388 7.788.195
Banka Kredileri
5 5.455.952 6.315.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 743.316 1.026.239
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 13.789.120 446.034
Ticari Borçlar
14.099.048 15.640.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 208.760 319.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.890.288 15.320.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.527.557 996.100
Diğer Borçlar
3.233.375 2.990.004
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.233.375 2.990.004
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.112.344 1.924.872
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 2.112.344 1.924.872
Türev Araçlar
117.445 233.198
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 117.424 233.198
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 21 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 17.468 111.261
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.604.658 1.268.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.267.909 938.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 336.749 330.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
484.386 286.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 484.386 286.356
ARA TOPLAM
56.574.989 43.747.980
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.574.989 43.747.980
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.500.749 48.776.121
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.500.749 48.776.121
Banka Kredileri
5 17.459.810 18.787.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.002.624 1.470.419
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 14.038.315 28.517.831
Diğer Borçlar
95.922 95.774
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 95.922 95.774
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.964.683 3.309.220
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 2.964.683 3.309.220
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.067.935 4.046.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 4.057.307 4.028.859
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.628 17.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 226.386 6.539.206
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.855.675 62.766.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.430.664 106.514.670
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.290.214 80.789.393
Ödenmiş Sermaye
22 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 49.741.173 49.741.173
Geri Alınmış Paylar (-)
-14.593 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.197.114 2.129.227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.169.331 1.967.685
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 5.800.935 3.420.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.631.604 -1.452.594
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22 27.783 161.542
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.707.528 -6.733.503
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 3.223.235 3.178.063
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.146.727 -388.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 3.430.254 3.570.233
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -5.576.981 -3.958.535
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
22 -7.784.036 -9.523.264
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.920.660 2.718.878
Yasal Yedekler
2.920.660 2.718.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.231.836 22.524.050
Net Dönem Karı veya Zararı
16.421.552 6.909.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.290.214 80.789.393
TOPLAM KAYNAKLAR
194.720.878 187.304.063


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 49.741.173 0 0 0 0 207.156 3.613.626 2.372.187 -3.131.732 -11.028.656 29.745.307 5.638.464 0 80.657.525 80.657.525
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.885.586 16.885.586 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.420.279 -1.452.594 -45.614 -435.563 1.198.046 -826.803 1.505.392 0 0 6.909.568 10.272.711 10.272.711
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.909.568 6.909.568 6.909.568
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.420.279 -1.452.594 -45.614 -435.563 1.198.046 -826.803 1.505.392 0 0 0 3.363.143 3.363.143
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.140.843 0 -10.140.843 -10.140.843
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 49.741.173 0 0 3.420.279 -1.452.594 161.542 3.178.063 3.570.233 -3.958.535 -9.523.264 2.718.878 22.524.050 6.909.568 80.789.393 80.789.393
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 49.741.173 0 0 3.420.279 -1.452.594 161.542 3.178.063 3.570.233 -3.958.535 -9.523.264 2.718.878 22.524.050 6.909.568 80.789.393 80.789.393
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 0 187.189 6.722.379 -6.909.568 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.380.656 -1.179.010 -133.759 45.172 -139.979 -1.618.446 1.739.228 0 16.421.552 17.515.414 17.515.414
Dönem Karı (Zararı)
0 16.421.552 16.421.552 16.421.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.380.656 -1.179.010 -133.759 45.172 -139.979 -1.618.446 1.739.228 0 1.093.862 1.093.862
Sermaye Arttırımı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-14.593 0 14.593 -14.593 0 -14.593 -14.593
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 49.741.173 -14.593 0 5.800.935 -2.631.604 27.783 3.223.235 3.430.254 -5.576.981 -7.784.036 2.920.660 29.231.836 16.421.552 98.290.214 98.290.214


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.421.552 6.909.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.067.887 1.922.071
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 3.339.302 3.800.309
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.561.489 -1.809.800
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-178.345 -57.018
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-531.581 -11.420
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-958.646 -380.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
382.479 357.206
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
44.586 11.404
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.975 1.441.072
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
45.172 -435.563
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
45.172 -435.563
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-186.638 1.497.557
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-186.638 1.497.557
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.157.928 -1.033.503
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.157.928 -1.033.503
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.318.972 1.881.739
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
2.318.972 1.881.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.397 -469.158
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
46.659 -299.511
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
539.482 206.700
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-579.744 -376.347
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.093.862 3.363.143
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.515.414 10.272.711
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.515.414 10.272.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274113


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi