KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 18:26 | Son Güncelleme :

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 55.562.284 32.755.034 22.361.905 12.551.972
Satışların Maliyeti
-34.127.270 -19.869.867 -13.289.160 -7.628.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.435.014 12.885.167 9.072.745 4.923.309
BRÜT KAR (ZARAR)
21.435.014 12.885.167 9.072.745 4.923.309
Genel Yönetim Giderleri
-6.011.348 -2.936.780 -2.413.377 -1.093.684
Pazarlama Giderleri
-4.962.564 -2.726.989 -1.923.982 -1.066.938
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-654.498 -311.068 -254.258 -124.654
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.162.926 518.755 8.963 190.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.316.637 -1.036.526 -51.705 -356.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.652.893 6.392.559 4.438.386 2.472.311
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.101.865 2.419.132 942.538 983.780
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-409 -17.306 -121 -901
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-236.938 -127.652 -117.861 -41.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.517.411 8.666.733 5.262.942 3.413.593
Finansman Gelirleri
8.125.424 3.287.347 564.372 877.966
Finansman Giderleri
-19.027.352 -11.093.089 -3.777.116 -3.893.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 615.483 860.991 2.050.198 397.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.932.838 2.263.193 2.453.458 773.708
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-208.069 -336.298 -48.373 -42.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.140.907 2.599.491 2.501.831 816.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.548.321 3.124.184 4.503.656 1.171.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.548.321 3.124.184 4.503.656 1.171.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.548.321 3.124.184 4.503.656 1.171.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,29950000 0,89260000 1,28680000 0,33470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,29950000 0,89260000 1,28680000 0,33470000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.035.119 8.918.053
Dönem Karı (Zararı)
4.548.321 3.124.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.548.321 3.124.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.875.911 10.424.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.094.158 5.758.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
405.332 134.006
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
283.673 132.357
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108 787
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
168.502 -433
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-46.735 1.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.092.929 822.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.973.120 767.515
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.809 55.059
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.826.245 2.051.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.251.704 -354.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.869.076 2.358.642
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
208.873 47.963
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.695.310 -1.555.642
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.158.080 6.932.006
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
498.810 -501.763
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
99.291 -491.872
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
399.519 -9.891
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.932.838 -2.263.193
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-396.346 -232.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-317.514 -840.818
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-317.514 -840.818
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.366
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-88.632
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
230.997 124.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.827.722 -3.861.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.954.721 -2.198.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.174 -296.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.933.547 -1.902.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.696.590 -478.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.696.590 -478.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-388.180 -630.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.376 -1.496.478
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.502 210.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
179.878 -1.706.872
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.094.393 942.739
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.094.393 942.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.596.510 9.686.874
Alınan Faiz
169.058 167.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.162.908 -544.167
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-81.890 -101.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-216.547 -458.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-269.104 166.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.439.055 -9.783.341
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-86.397 -10.384
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8.350.144 1.611.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.831 931.122
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.831 931.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.386.815 -6.971.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.055.943 -3.346.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.330.872 -3.624.796
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-8.640.818 -5.343.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.577.647 -877.636
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.582.766 9.107.842
Kredilerden Nakit Girişleri
21.439.118 7.256.242
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3.002.113 1.851.600
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
141.535 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.514.491 -5.762.727
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.616.430 -4.799.786
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.898.061 -962.941
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.346.957 -929.728
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
6.744.921 3.095.608
Ödenen Temettüler
0 -4.954.565
Ödenen Faiz
-3.091.948 -1.742.603
Alınan Faiz
1.082.646 187.437
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.742 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-869.548 121.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.173.711 -1.742.924
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
591.577 235.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.765.288 -1.506.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.452.277 6.344.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.217.565 4.837.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.968.762 5.124.899
Finansal Yatırımlar
7.866.826 4.880.842
Vadeli Mevduatlar
15 7.866.826 4.880.842
Ticari Alacaklar
12.966.376 8.758.246
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 529.687 508.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.436.689 8.249.733
Diğer Alacaklar
9 283.897 161.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 283.897 161.861
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.927.043 1.395.079
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
2.927.043 1.395.079
Türev Araçlar
4.663.400 3.992.944
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 353.438 233.697
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 4.309.962 3.759.247
Stoklar
1.070.996 682.708
Peşin Ödenmiş Giderler
1.204.164 447.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.204.164 447.261
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.644 9.588
Diğer Dönen Varlıklar
1.444.435 696.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.444.435 696.911
ARA TOPLAM
44.437.543 26.150.339
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.474.904 26.187.700
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
124.357 24.596
Diğer Finansal Yatırımlar
15 124.357 24.596
Ticari Alacaklar
205.238 185.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 205.238 185.720
Diğer Alacaklar
56.437 73.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 56.437 73.958
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
23.201 35.799
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
6 23.201 35.799
Türev Araçlar
0 89.337
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 0 89.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12.523 13.791
Maddi Duran Varlıklar
44.739.684 29.950.002
Arazi ve Arsalar
24.161.907 12.888.382
Binalar
680.976 711.311
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.184.655 13.829.614
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.712.146 2.520.695
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.155.270 1.800.672
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.500.824 17.773.840
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
7.933.694 7.367.172
Diğer Haklar
2.928.645 1.596.032
Lisanslar
1.589.697 1.807.982
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.003.844 6.957.710
Peşin Ödenmiş Giderler
231.205 178.518
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
231.205 178.518
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 6.182.191 4.417.759
Diğer Duran Varlıklar
393 12
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
393 12
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.231.323 54.544.004
TOPLAM VARLIKLAR
119.706.227 80.731.704
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.689.186 7.591.704
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.315.629 1.356.755
Banka Kredileri
7,8 4.315.629 1.356.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.373.557 6.234.949
Banka Kredileri
7 5.737.053 4.758.870
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 161.346 4.406
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.475.158 1.471.673
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.086.763 4.726.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.086.763 4.726.623
Banka Kredileri
7 6.187.254 3.833.108
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 800.464 622.819
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 13.099.045 270.696
Ticari Borçlar
10.095.954 9.468.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 111.275 173.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.984.679 9.294.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.334.448 604.529
Diğer Borçlar
2.807.658 1.814.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.807.658 1.814.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.490.606 1.009.561
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 1.490.606 1.009.561
Türev Araçlar
394.916 141.527
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
14 394.916 141.527
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 91.102 67.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.081.820 769.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 890.378 569.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 191.442 200.431
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
351.326 171.723
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
351.326 171.723
ARA TOPLAM
50.423.779 26.366.177
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.423.779 26.366.177
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.520.540 29.602.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.520.540 29.602.025
Banka Kredileri
7 16.057.639 11.402.281
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 980.533 892.391
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 12.482.368 17.307.353
Diğer Borçlar
76.391 58.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
76.391 58.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.585.754 1.991.476
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.585.754 1.991.476
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.274.899 2.455.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 4.264.272 2.445.098
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.627 10.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 371.318 287.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.828.902 34.395.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.252.681 60.761.425
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.453.546 19.970.279
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.742 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.485.527 9.337.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.558.311 9.376.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.102.759 11.036.817
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.544.448 -1.659.893
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-60.944 -27.934
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.840 -11.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-420.584 -1.211.735
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.155.420 2.167.156
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.160.401 -233.174
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.283.762 1.356.011
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.444.163 -1.589.185
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-2.415.603 -3.145.717
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
401.636 391.894
Yasal Yedekler
401.636 391.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.509.082 5.378.818
Net Dönem Karı veya Zararı
4.548.321 4.134.846
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.453.546 19.970.279
TOPLAM KAYNAKLAR
119.706.227 80.731.704


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.231.590 -911.454 76.534 1.555.755 876.407 -1.157.022 -4.074.549 2.568.388 2.395.335 5.761.454 14.249.904 14.249.904
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.176.494 7.937.948 -5.761.454 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 5.786.703 -312.849 389.766 416.499 636.204 -248.401 364.733 0 0 3.124.184 10.156.839 10.156.839
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.124.184 3.124.184 3.124.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 5.786.703 -312.849 389.766 416.499 636.204 -248.401 364.733 0 0 0 7.032.655 7.032.655
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.954.565 0 -4.954.565 -4.954.565
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 11.018.293 -1.224.303 466.300 1.972.254 1.512.611 -1.405.423 -3.709.816 391.894 5.378.718 3.124.184 19.452.178 19.452.178
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 11.036.817 -1.659.893 -27.934 2.167.156 1.356.011 -1.589.185 -3.145.717 391.894 5.378.818 4.134.846 19.970.279 19.970.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.289 871 871
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 4.134.846 -4.134.846 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.065.942 -884.555 -28.721 988.264 -72.249 -854.978 730.114 0 4.548.321 12.492.138 12.492.138
Dönem Karı (Zararı)
0 4.548.321 4.548.321 4.548.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.065.942 -884.555 -28.721 988.264 -72.249 -854.978 730.114 0 7.943.817 7.943.817
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.742 0 9.742 -9.742 0 -9.742 -9.742
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -9.742 -1.320.942 -11.840 19.102.759 -2.544.448 -60.944 3.155.420 1.283.762 -2.444.163 -2.415.603 401.636 9.509.082 4.548.321 32.453.546 32.453.546


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.548.321 3.124.184 4.503.656 1.171.313
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.152.666 5.863.620 7.793.268 5.804.027
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.927.313 6.429.670 9.927.313 6.429.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.179.407 -389.788 -355.289 -35.345
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-42.072 487.207 -68.693 57.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.553.168 -663.469 -1.710.063 -647.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.861.371 -642.968 -1.861.371 -642.968
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
294.852 76.939 132.632 7.069
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
13.351 -97.440 18.676 -11.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
791.151 1.169.035 126.400 421.319
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
988.264 416.499 40.275 109.342
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
988.264 416.499 40.275 109.342
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.333 795.255 -126.774 161.100
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-96.333 795.255 -126.774 161.100
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.139.971 -310.502 -107.812 -62.080
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.139.971 -310.502 -107.812 -62.080
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
973.484 455.916 325.814 290.951
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
973.484 455.916 325.814 290.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.707 -188.133 -5.103 -77.994
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24.084 -159.051 30.172 -32.220
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
284.993 62.101 78.561 12.416
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-243.370 -91.183 -113.836 -58.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.943.817 7.032.655 7.919.668 6.225.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.492.138 10.156.839 12.423.324 7.396.659
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.492.138 10.156.839 12.423.324 7.396.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214606


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi