KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.5.2021

KAP ***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermayae Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 201.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TKNSA, TRETKNO00010 110.000.000 91.000.000,000 82,72727 3,00 TKNSA, TRETKNO00010 Hamiline TKNSA(RÜÇHAN), TRRTKNO00012 484.819,231 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 110.000.000 91.000.000,000 82,72727 484.819,231 0,000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.05.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 11.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
22.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, ile Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında, sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda
-28.04.2021 ile 17.05.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 90.515.180,769 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 271.545.637,51 TL brüt gelir elde edildiği,
-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 484.819,231 TL nominal değerli paylardan tamamının 20.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 4.109.186,32 TL brüt gelir elde edildiği,
-Tüm bu işlemler sonucunda 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 91.000.000 TL tutarda artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 275.654.823,83 TL brüt gelir elde edildiği,
-Böylelikle, sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup,
1)Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
2)Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadilmetni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937036


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi