KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.4.2021

KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.447.348 -44.208.509
Net Dönem Karı (Zararı)
2.589.404 4.617.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.502.107 -3.549.840
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.306.562 -2.665.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 804.455 -884.839
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
58.053.489 -47.940.681
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4.854.650 -5.013.802
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.201 54.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.254.040 -42.981.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
59.140.786 -46.873.510
Alınan Faiz
12 2.306.562 2.665.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.538.403 47.511.688
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 96.076.417 96.624.586
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -160.614.820 -49.112.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.091.055 3.303.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.091.055 3.303.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.600.823 297.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 509.768 3.600.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 510.010 3.601.638
Ters Repo Alacakları
5 5.001.592
Diğer Alacaklar
5 171.790 24.848
Finansal Varlıklar
19 2.887.865 56.945.787
TOPLAM VARLIKLAR
3.569.665 65.573.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 44.358 99.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.358 99.559
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.525.307 65.474.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.474.306 13.345.607
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.589.404 4.617.011
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 96.076.417 96.624.586
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -160.614.820 -49.112.898
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.525.307 65.474.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 2.306.562 2.665.001
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.440.443 1.431.754
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -804.455 884.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 29 47.150
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.942.579 5.028.744
Yönetim Ücretleri
8 -301.945 -179.899
Saklama Ücretleri
8 -20.463 -13.393
Denetim Ücretleri
8 -4.727 -8.854
Kurul Ücretleri
-5.756
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.888 -12.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.396 -197.243
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-353.175 -411.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.589.404 4.617.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.589.404 4.617.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.589.404 4.617.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932909


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi