KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2021

KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.09.2021
Genel Kurul Tarihi 06.10.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 6 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.10.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 TBORG 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 15.10.2021 tarih ve 10431 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971080


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi