KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.5.2021

KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 437.459 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 461 0 0 9.338 9.799 9.799
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 9.338 9.338 9.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 461 0 0 0 461 461
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.441 91.512 618.014 9.338 1.315.698 1.315.698
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 935 0 0 116.779 117.714 117.714
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 116.779 116.779 116.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 935 0 0 0 935 935
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.697 105.057 1.129.793 116.779 1.948.207 1.948.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.889 -9.805
Dönem Karı (Zararı)
116.779 9.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.779 9.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.091 80.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 79.925 60.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.145 4.174
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.142 4.185
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -11
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.907 29.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.041 7.836
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.866 21.744
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.579 -4.464
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.426 -10.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.711 7.367
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -2.825 -75
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -39 -1.641
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-49.724 -18.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
66 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
66 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 30.622 9.134
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271 -53
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.271 -53
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-129.840 -38.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.584 217.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 801 -529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 24.783 217.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.443 6.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.443 6.763
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.597 20.105
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.920 -54.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.863 -53.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -4.238 -1.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -45.625 -51.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.294 -10.112
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.294 -10.112
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.023 -896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.170 -163.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-46.170 -163.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.030 51.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.694 -27.696
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -29
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -31.225 -33.805
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.179 -36.287
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
43.584 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-105.083 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.966 224
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.966 224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-84.184 -46.807
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -84.116 -45.950
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -68 -857
Alınan Faiz
22.538 10.296
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.093 473.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.208.225 1.346.275
Kredilerden Nakit Girişleri
1.208.225 1.346.275
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.538.086 -855.517
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.538.086 -855.517
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.523 -7.573
Ödenen Faiz
-5.709 -9.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-480.161 427.247
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
49.756 13.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.405 440.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.032.516 347.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
602.111 788.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 602.111 1.032.516
Finansal Yatırımlar
208.412 146.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 208.245 146.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 685.335 712.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.206 2.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
684.129 710.015
Diğer Alacaklar
6.287 12.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.287 12.565
Stoklar
358.895 328.301
Peşin Ödenmiş Giderler
33.673 36.276
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.673 36.276
Diğer Dönen Varlıklar
360 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
360 0
ARA TOPLAM
1.895.073 2.268.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.895.073 2.268.659
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
266 1.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
266 1.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.246 1.301
Maddi Duran Varlıklar
7 968.653 956.084
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.851 12.437
Binalar
57.168 56.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
373.431 364.833
Taşıtlar
10.604 10.290
Mobilya ve Demirbaşlar
474.925 461.720
Yapılmakta Olan Yatırımlar
25.601 36.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 75.608 49.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 11.537 12.652
Diğer Haklar
11.537 12.652
Peşin Ödenmiş Giderler
163.057 132.534
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163.057 132.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 34.917 37.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.255.284 1.191.272
TOPLAM VARLIKLAR
3.150.357 3.459.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.418 397.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.418 397.832
Banka Kredileri
5 45.781 376.082
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 27.637 21.750
Ticari Borçlar
4 279.962 332.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.548 8.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
275.414 323.864
Diğer Borçlar
43.123 45.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.123 45.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
469 6.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
469 6.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 27.129 29.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
168.663 182.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
51.895 79.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 116.768 102.902
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
495.054 541.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
495.054 541.224
ARA TOPLAM
1.087.818 1.536.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.087.818 1.536.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.736 33.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
54.736 33.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 54.736 33.152
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.825 31.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.825 31.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 27.771 28.522
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.332 93.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.150 1.629.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.948.207 1.830.493
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.697 -4.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.697 -4.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.697 -4.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.057 105.057
Yasal Yedekler
11 105.057 105.057
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.129.793 604.469
Net Dönem Karı veya Zararı
116.779 525.324
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.948.207 1.830.493
TOPLAM KAYNAKLAR
3.150.357 3.459.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
536.276 363.761
Satışların Maliyeti
-278.234 -202.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.042 161.224
BRÜT KAR (ZARAR)
258.042 161.224
Genel Yönetim Giderleri
-26.976 -25.862
Pazarlama Giderleri
-147.391 -119.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.508 19.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.779 -23.101
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.404 12.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.031 26.897
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-13.386 -2.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.049 36.629
Finansman Giderleri
-16.648 -18.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.401 18.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.622 -9.134
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -28.649 -5.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.973 -3.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.779 9.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.779 9.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.779 9.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 0,36000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
935 461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.169 576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-234 -115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 -234 -115
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
935 461
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.714 9.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.714 9.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935936


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi