KAP ***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

07.11.2023 - 19:02 | Son Güncelleme :

KAP ***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***MLB*** BANK OF AMERICA YATIRIM BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/11/2023
Karar Sayısı
1187
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                           SERMAYE PİYASA KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Bank of America Yatırım Bank A.Ş'nin 30 Eylül 2023 tarihli Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ve ara dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve Bankamız'daki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 Saygılarımızla,
7 Kasım 2023
 
 
 
 
Hüseyin Kelezoğlu                                                                                           Müge Tarımcı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür                                   Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215343


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi