KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.8.2021

KAP ***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2021
Karar Sayısı
2021/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   Şirketimizce hazırlanan, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 16.08.2021 tarih ve 2021/13 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz sermaye değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda incelendiğini, herhangi bir eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ifade eden sorumluluk beyanının .PDF hali eklenmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958375


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi