KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.4.2021

KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.280.098 21.458.524
Net Dönem Karı (Zararı)
65.909.877 21.109.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-38.438.549 -11.479.587
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.634.295 -3.359.719
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-34.804.254 -8.119.868
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-72.385.721 8.468.631
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.396.422 5.425.199
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.072.409 266.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-69.061.708 2.776.945
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.914.393 18.098.805
Alınan Temettü
11 0 2.544.953
Alınan Faiz
11 3.634.295 814.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.663.447 -15.828.873
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
200.384.622 29.930.406
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-157.721.175 -45.759.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.349 5.629.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.383.349 5.629.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.635.645 5.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.018.994 5.635.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.018.994 5.635.645
Takas Alacakları
5 15.561.280 1.205.745
Diğer Alacaklar
5 40.887 0
Finansal Varlıklar
6 206.685.708 102.819.746
TOPLAM VARLIKLAR
229.306.869 109.661.136
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 14.406.060 3.650.400
Diğer Borçlar
5 748.663 431.914
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.154.723 4.082.314
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.152.146 105.578.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.578.822 100.297.934
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
65.909.877 21.109.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
200.384.622 29.930.406
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-157.721.175 -45.759.279
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 214.152.146 105.578.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.634.295 814.766
Temettü Gelirleri
0 2.544.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 30.287.331 11.510.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
34.804.254 8.119.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
-77 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.725.803 22.990.525
Yönetim Ücretleri
13 -2.550.843 -1.734.966
Saklama Ücretleri
-81.288 -55.888
Denetim Ücretleri
-8.292 -5.050
Kurul Ücretleri
-34.168 -18.033
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -130.293 -58.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -11.042 -8.470
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.815.926 -1.880.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.909.877 21.109.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
65.909.877 21.109.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
65.909.877 21.109.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931728


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi