KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2023 - 20:33 | Son Güncelleme :

KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 76.135.841 117.176.268 -547.909.813 55.218.092 887.685.118 -4.024.104 883.661.014
Transferler
55.218.092 -55.218.092
Dönem Karı (Zararı)
-126.317.141 -126.317.141 -213.210 -126.530.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.459.598 23.459.598 1.007.067 24.466.665
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.198.813 76.944 543.697.494 -25.908.521 99.595.439 117.176.268 -492.691.721 -126.317.141 784.827.575 -3.230.247 781.597.328
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 592.000.000 77.096.295 76.944 1.341.312.238 -32.010.303 118.945.188 117.176.268 -492.691.721 117.771.033 1.839.675.942 -3.925.313 1.835.750.629
Transferler
-511.120.406 628.891.439 -117.771.033
Dönem Karı (Zararı)
-246.232.740 -246.232.740 -631.029 -246.863.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.832.564 57.832.564 -839.946 56.992.618
Dönem Sonu Bakiyeler
12 592.000.000 77.096.295 76.944 830.191.832 -32.010.303 176.777.752 117.176.268 136.199.718 -246.232.740 1.651.275.766 -5.396.288 1.645.879.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-922.551.529 -9.271.537
Dönem Karı (Zararı)
-246.863.769 -126.530.351
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-223.982.687 -118.596.583
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.881.082 -7.933.768
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.572.835 58.401.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 9.079.518 8.557.569
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.179.223 2.083.315
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.116.997 1.911.575
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.226 171.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.558.804 19.365.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 30.353.285 18.456.318
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 974.027 408.610
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
319.181 615.715
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
912.311 -115.614
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.888.658 24.420.699
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.374 -29.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 13.773.751 17.469.156
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26.986.305 7.289.084
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-33.864.024 -307.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -85.465.292 -314.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
143.898.600 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6 143.898.600 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.433.324 4.289.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-772.044.383 61.713.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.318.464 -38.211.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.531.779 -1.598.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.213.315 -36.613.585
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.938.672 -7.808.542
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-626.426 -6.257.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.466.792 125.924.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.180.543 99.368.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.713.751 26.556.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.779.643 8.498.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-108.408 -1.875.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.442.906 -18.557.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-698.121.008 -45.710.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
109.678.102 27.153.700
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-905.335.317 -6.414.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9,11 -18.465.394 -3.428.826
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -145.060 -88.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -796.997 -517.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 2.191.239 1.177.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
907.405.650 16.473.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
758.141 21.645.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.961.266 -5.201.103
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -12.961.266 -4.860.478
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -340.625
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
919.601.400 0
Alınan Faiz
7.375 29.545
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.207.075 -21.758.576
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.433.324 -4.289.420
Ödenen Faiz
16 -13.773.751 -17.469.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.352.954 -14.556.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.864.455 25.885.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.488.499 11.328.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.191.301 2.490.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.702.802 13.818.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.702.802 6.191.301
Finansal Yatırımlar
89.831 89.831
Ticari Alacaklar
127.055.660 142.180.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 54.418.768 85.950.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 72.636.892 56.229.926
Diğer Alacaklar
766.517.239 70.166.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 760.403.144 62.258.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.114.095 7.907.584
Stoklar
45.310.234 36.233.213
Peşin Ödenmiş Giderler
15.681.904 14.955.163
Diğer Dönen Varlıklar
4.566.999 3.711.992
ARA TOPLAM
962.924.669 273.528.010
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
962.924.669 273.528.010
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Diğer Alacaklar
14.103.321 13.188.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.103.321 13.188.522
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 706.044.826 1.769.544.826
Maddi Duran Varlıklar
7 766.444.913 706.973.024
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.817.976 13.798.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.817.976 13.798.350
Peşin Ödenmiş Giderler
991.004 1.091.319
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 76.386 117.418
Diğer Duran Varlıklar
114.000 114.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.492.906.349 2.505.141.382
TOPLAM VARLIKLAR
2.455.831.018 2.778.669.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.130.720 4.469.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.130.720 4.469.709
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.130.720 4.469.709
Ticari Borçlar
132.544.929 113.967.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 27.524.443 18.660.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 105.020.486 95.306.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.464.169 44.243.812
Diğer Borçlar
145.860.897 272.352.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 176.044.376
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
145.860.897 96.308.436
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.285.583 9.393.991
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 473.607 796.997
Kısa Vadeli Karşılıklar
87.257.903 83.106.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 64.232.522 60.126.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 23.025.381 22.980.372
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.772.107 116.498.897
ARA TOPLAM
481.789.915 644.830.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.789.915 644.830.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.684.961 18.376.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.684.961 18.376.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.684.961 18.376.003
Uzun Vadeli Karşılıklar
79.608.414 71.413.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 79.608.414 71.413.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 129.794.646 206.107.673
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
93.073.604 2.191.142
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.161.625 298.088.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
809.951.540 942.918.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.651.275.766 1.839.675.942
Ödenmiş Sermaye
12 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 77.096.295 77.096.295
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
798.181.529 1.309.301.935
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
798.181.529 1.309.301.935
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 830.191.832 1.341.312.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -32.010.303 -32.010.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.777.752 118.945.188
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 176.777.752 118.945.188
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.199.718 -492.691.721
Net Dönem Karı veya Zararı
-246.232.740 117.771.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.396.288 -3.925.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.645.879.478 1.835.750.629
TOPLAM KAYNAKLAR
2.455.831.018 2.778.669.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 263.008.280 229.997.234 143.544.811 121.978.902
Satışların Maliyeti
13 -337.191.413 -254.099.133 -171.255.783 -135.708.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-74.183.133 -24.101.899 -27.710.972 -13.730.069
BRÜT KAR (ZARAR)
-74.183.133 -24.101.899 -27.710.972 -13.730.069
Genel Yönetim Giderleri
-93.459.015 -47.863.601 -23.731.256 -16.031.004
Pazarlama Giderleri
-35.579.375 -38.407.638 -17.414.255 -24.155.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.065.614 29.921.162 64.424.257 18.559.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.154.437 -25.035.778 -52.985.452 -20.147.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-186.310.346 -105.487.754 -57.417.678 -55.504.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 33.435.050 2.426.851 30.140.386 1.038.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -143.914.975 -1.411.453 -143.898.600 -732.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-296.790.271 -104.472.356 -171.175.892 -55.198.249
Finansman Giderleri
16 -12.657.708 -14.438.278 -6.073.399 -5.021.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-309.447.979 -118.910.634 -177.249.291 -60.219.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
85.465.292 314.051 74.314.898 -2.036.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -473.607 0 -297.351 472.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 85.938.899 314.051 74.612.249 -2.508.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-223.982.687 -118.596.583 -102.934.393 -62.256.017
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.881.082 -7.933.768 5.678.620 -2.695.612
DÖNEM KARI (ZARARI)
-246.863.769 -126.530.351 -97.255.773 -64.951.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-631.029 -213.210 92.201 -69.764
Ana Ortaklık Payları
-246.232.740 -126.317.141 -97.347.974 -64.881.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç / (kayıp) -0,41590000 -0,21340000 -0,16440000 -0,10960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.992.618 24.466.665 27.077.087 13.686.714
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
56.992.618 24.466.665 27.077.087 13.686.714
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
56.992.618 24.466.665 27.077.087 13.686.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.992.618 24.466.665 27.077.087 13.686.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.871.151 -102.063.686 -70.178.686 -51.264.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.470.975 793.857 -1.319.293 -68.835
Ana Ortaklık Payları
-188.400.176 -102.857.543 -68.859.393 -51.196.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186207


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi