KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

9.8.2021

KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339
Transferler
24.189.738 -24.189.738
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701
Dönem Karı (Zararı)
-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.921 -349.921 -349.921
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458
Dönem Karı (Zararı)
-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -567.601 -567.601
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.109.437 62.479.215
Dönem Karı (Zararı)
-434.594.857 -46.709.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
176.784.764 171.909.617
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 101.800.241 115.488.911
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
548.209 4.210.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,22 2.027.032 4.210.215
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.478.823 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.687.161 -98.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.972.294 1.220.620
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.714.867 -1.318.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.009.681 91.428.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -180.884.283 -153.866.406
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 254.893.964 245.294.719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-264.675 -2.494.482
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.995.853 -18.820.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
451.060 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-16.446.913 -18.820.948
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -17.804.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.189.971 -63.405.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.827.457 114.088.127
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.924.866 -3.471.185
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.007.813 10.048.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.477.650 -118.751.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
164.198.750 -61.605.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.052.281 -19.663.744
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.392.759 -18.085.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.446.141 34.035.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.148.169 -3.531.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.594.310 37.566.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-172.620.122 61.794.146
Alınan Faiz
4.443.410 2.444.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -648.309 -396.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
66.715.584 -1.362.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-289.456.001 -350.196.206
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.105.539 -23.034.902
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.785.089 -7.052.231
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.320.450 -15.982.671
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 -60.211 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-284.290.251 -327.161.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.613.601 279.004.273
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Kredilerden Nakit Girişleri
2.791.457.664 1.539.656.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.900.459.541 ra Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.406.448 -5.757.985
Ödenen Faiz
-334.260.854 -171.292.827
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.282.780 -13.649.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.048.163 -8.712.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 564.152 9.276.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 159.612.315 564.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.612.315 564.152
Finansal Yatırımlar
5 7.137.474 46.370.020
Ticari Alacaklar
141.779.134 141.776.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.779.134 141.776.690
Diğer Alacaklar
51.614.955 42.639.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 44.248.470 42.240.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.366.485 398.644
Stoklar
10 55.156.261 47.724.089
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.328.253 1.862.161
ARA TOPLAM
448.166.325 307.549.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.166.325 307.549.474
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
12.716.079 6.184.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.716.079 6.184.573
Diğer Alacaklar
1.456.023.732 1.004.268.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.455.820.345 1.004.126.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 203.387 141.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 7.790.000 7.686.610
Maddi Duran Varlıklar
12 14.874.152 16.811.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.411.571 28.093.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 87.755.819 167.456.056
Peşin Ödenmiş Giderler
10 211.500.158 239.940.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.230.238 5.965.563
Diğer Duran Varlıklar
17 7.200.977 9.815.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.824.502.726 1.486.221.951
TOPLAM VARLIKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 37.016.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.241.713 304.762.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.241.713 304.762.934
Banka Kredileri
0 298.669.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.241.713 6.093.750
Ticari Borçlar
147.915.030 182.993.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 147.915.030 182.993.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 313.156.209 229.481.731
Diğer Borçlar
18.176.273 22.286.251
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 15.570.099 12.287.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.606.174 9.998.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 47.027.557 55.742.341
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.005.952 16.067.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.915.246 2.692.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 28.090.706 13.375.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 17.064.348 62.080.282
ARA TOPLAM
580.587.082 910.431.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.587.082 910.431.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.240.542.683 1.101.530.659
Banka Kredileri
6 2.223.808.365 1.079.236.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 16.734.318 22.293.762
Ticari Borçlar
3.749.292 8.238.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.749.292 8.238.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 127.305.017 46.780.745
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10 56.746.538 43.979.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.184.601 2.516.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.184.601 2.516.241
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 15.480.336 58.712
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.447.008.467 1.203.104.048
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.027.595.549 2.113.535.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-754.813.492 -319.697.459
Ödenmiş Sermaye
18 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.391.852 -1.824.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.319.978.101 -1.273.301.780
Net Dönem Karı veya Zararı
-434.548.432 -46.676.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -113.006 -66.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-754.926.498 -319.764.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.272.669.051 1.793.771.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 618.677.192 899.733.044
Satışların Maliyeti
19 -896.864.268 -785.145.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
BRÜT KAR (ZARAR)
-278.187.076 114.587.241
Genel Yönetim Giderleri
20 -26.752.545 -30.175.307
Pazarlama Giderleri
20 -35.266.378 -32.983.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 26.098.107 16.305.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -47.486.666 -32.175.165
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-361.594.558 35.559.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 17.992.971 18.850.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.130.194 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-345.731.781 54.410.157
Finansman Gelirleri
24 180.884.283 153.866.406
Finansman Giderleri
24 -270.012.034 -257.480.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-434.859.532 -49.204.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 264.675 2.494.482
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
264.675 2.494.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
-434.594.857 -46.709.780
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.425 -33.459
Ana Ortaklık Payları
-434.548.432 -46.676.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00810000 0,00090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-567.601 -349.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -567.601 -349.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-567.601 -349.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-435.162.458 -47.059.701
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.425 -33.459
Ana Ortaklık Payları
-435.116.033 -47.026.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956616


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi