2.12.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 2.12.2021 ***AKMEN* *KORTS* *ISMEN* *FIBAF* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması 1.12.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 30.11.2021 ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 29.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı 29.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı 29.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı 29.11.2021 ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi 29.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 29.11.2021 ***PRKAB* *RALYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 26.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu 16.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 16.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 16.11.2021 ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname 16.11.2021 ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) 16.11.2021 ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 16.11.2021 ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 15.11.2021 ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı 12.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi 4.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 4.11.2021 ***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali 3.11.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 3.11.2021 ***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 1.11.2021 ***KONTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 1.11.2021 ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 1.11.2021 ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim 21.10.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 21.10.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.10.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi 15.10.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 15.10.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 15.10.2021 ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 7.10.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 7.10.2021 ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama 6.10.2021 ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi 6.10.2021 ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 6.10.2021 ***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) 6.10.2021 ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu 6.10.2021 ***EKT* *EKTVK*** EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) 6.10.2021 ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri 6.10.2021 ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu 6.10.2021 ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu 6.10.2021 ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
 

Hisse Başarıyla eklendi