KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

12.8.2021

KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
187.350 138.382
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-27.361 9.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.361 9.252
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-36.481 11.832
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.120 -2.580
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.989 147.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 57.071 0 0 555.646 544.963 0 3.166.828 0 3.166.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -2.365 0 0 0 66.323 0 0 555.646 544.963 138.382 3.314.462 0 3.314.462
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -9.343 0 0 1.098.041 641.130 0 3.734.273 0 3.734.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.361 0 0 0 0 187.350 159.989 0 159.989
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641.130 -641.130 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638.562 -638.562 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 -2.568 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 0 0 261.513 0 -7.068 0 0 0 -36.704 0 0 1.739.171 0 187.350 3.894.262 0 3.894.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.683.261 1.945.200 1.403.309 1.043.304
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.049.969 1.467.629 1.085.060 753.708
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
68.654 6.927 41.454 2.927
Bankalardan Alınan Gelirler
1.198 0 693 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
329.081 280.470 158.979 194.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.199 36.917 4.415 26.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
294.245 243.553 140.242 167.929
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
27.637 0 14.322 0
Finansal Kiralama Gelirleri
221.071 182.515 113.601 88.259
Diğer Kar Payı Gelirleri
13.288 7.659 3.522 4.139
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.207.315 -881.820 -1.169.334 -457.725
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.516.597 -609.078 -786.386 -320.306
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-111.931 -106.811 -65.552 -46.465
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-254.360 -13.865 -150.014 -12.398
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-309.392 -140.423 -159.185 -72.659
Kiralama Kar Payı Giderleri
-13.767 -11.635 -7.634 -5.889
Diğer Kar Payı Giderleri
-1.268 -8 -563 -8
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
475.946 1.063.380 233.975 585.579
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
64.494 25.451 33.628 8.515
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.859 73.483 53.121 37.251
Gayri Nakdi Kredilerden
71.334 53.704 35.215 26.347
Diğer
27.525 19.779 17.906 10.904
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.365 -48.032 -19.493 -28.736
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-34.365 -48.032 -19.493 -28.736
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 104 0 104
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 168.087 36.135 78.832 6.909
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.067 75.882 2.809 36.814
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-34.792 6.308 5.280 -18.550
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
201.812 -46.055 70.743 -11.355
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 397.818 115.104 170.828 43.580
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.106.345 1.240.174 517.263 644.687
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -544.020 -641.840 -271.220 -330.092
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-7.678 -101.718 13.816 -85.702
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-149.131 -117.188 -76.565 -63.212
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -171.111 -147.090 -101.656 -79.382
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
234.405 232.338 81.638 86.299
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 234.405 232.338 81.638 86.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -47.055 -93.956 -19.040 -61.484
Cari Vergi Karşılığı
-46.946 -86.297 -31.696 -54.017
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-63.261 -26.162 -41.150 -20.424
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.152 18.503 53.806 12.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 187.350 138.382 62.598 24.815
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 187.350 138.382 62.598 24.815
Grubun Karı (Zararı)
187.350 138.382 62.598 24.815
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10710000 0,07910000 0,03570000 0,01420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.201.243 11.687.151 17.888.394 5.195.516 11.233.289 16.428.805
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.888.319 8.280.038 10.168.357 419.033 9.854.915 10.273.948
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.881.310 5.826.204 7.707.514 409.579 5.067.541 5.477.120
Bankalar
2 7.735 2.453.834 2.461.569 12.394 4.787.374 4.799.768
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-726 0 -726 -2.940 0 -2.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 0 1.221.714 1.221.714 980.872 0 980.872
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.221.714 1.221.714 980.872 0 980.872
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.311.882 2.183.682 6.495.564 3.767.367 1.378.365 5.145.732
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.412 0 10.412 10.412 0 10.412
Diğer Finansal Varlıklar
4.301.470 2.183.682 6.485.152 3.756.955 1.378.365 5.135.320
Türev Finansal Varlıklar
5 1.042 1.717 2.759 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.042 1.717 2.759 28.244 9 28.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.165.706 17.318.985 48.484.691 29.455.349 13.530.498 42.985.847
Krediler
6 28.869.747 13.730.930 42.600.677 27.553.401 10.670.016 38.223.417
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
6 3.397.724 2.931.324 6.329.048 2.851.377 2.284.842 5.136.219
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 0 903.845 903.845 0 779.437 779.437
Devlet Borçlanma Senetleri
0 903.845 903.845 0 779.437 779.437
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.101.765 -247.114 -1.348.879 -949.429 -203.797 -1.153.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 83.381 0 83.381 75.240 0 75.240
Satış Amaçlı
83.381 0 83.381 75.240 0 75.240
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 212.167 73 212.240 177.601 363 177.964
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 177.917 0 177.917 161.257 0 161.257
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
177.917 0 177.917 161.257 0 161.257
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 33 33 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 117.609 0 117.609 108.597 0 108.597
DİĞER AKTİFLER
14 368.696 40.266 408.962 213.728 35.458 249.186
VARLIKLAR TOPLAMI
38.326.719 29.046.508 67.373.227 35.387.288 24.799.608 60.186.896
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 25.108.603 26.588.750 51.697.353 24.902.462 21.483.588 46.386.050
ALINAN KREDİLER
2 308.598 1.347.481 1.656.079 380.086 1.046.528 1.426.614
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3 3.314.800 0 3.314.800 2.101.073 0 2.101.073
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 3.132.257 0 3.132.257 4.017.250 0 4.017.250
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 2.021 2.021 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 2.021 2.021 0 19.440 19.440
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 160.803 111 160.914 111.946 15.688 127.634
KARŞILIKLAR
8 213.160 264.101 477.261 211.628 197.616 409.244
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.378 0 34.378 56.070 0 56.070
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
178.782 264.101 442.883 155.558 197.616 353.174
CARİ VERGİ BORCU
9 78.908 347 79.255 96.490 142 96.632
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 830.987 892.590 1.723.577 312.489 768.037 1.080.526
Krediler
830.987 892.590 1.723.577 312.489 768.037 1.080.526
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 824.843 410.605 1.235.448 571.531 216.629 788.160
ÖZKAYNAKLAR
14 3.894.842 -580 3.894.262 3.734.357 -84 3.734.273
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 261.513 0 261.513
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.068 0 -7.068 -7.068 0 -7.068
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-36.124 -580 -36.704 -9.259 -84 -9.343
Kar Yedekleri
1.739.171 0 1.739.171 1.098.041 0 1.098.041
Yasal Yedekler
92.316 0 92.316 60.388 0 60.388
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.788 0 1.600.788 991.586 0 991.586
Diğer Kar Yedekleri
46.067 0 46.067 46.067 0 46.067
Kar veya Zarar
187.350 0 187.350 641.130 0 641.130
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 2.568 0 2.568
Dönem Net Kâr veya Zararı
187.350 0 187.350 638.562 0 638.562
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.867.801 29.505.426 67.373.227 36.439.312 23.747.584 60.186.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.464.325 13.280.113 21.744.438 9.924.766 13.934.400 23.859.166
GARANTİ VE KEFALETLER
1 7.438.552 12.358.330 19.796.882 6.839.282 9.076.488 15.915.770
Teminat Mektupları
7.375.142 7.794.953 15.170.095 6.691.971 5.882.397 12.574.368
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
233.563 2.261.696 2.495.259 190.927 1.696.645 1.887.572
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.822.534 0 6.822.534 6.156.513 0 6.156.513
Diğer Teminat Mektupları
319.045 5.533.257 5.852.302 344.531 4.185.752 4.530.283
Banka Kredileri
0 16.870 16.870 0 7.687 7.687
İthalat Kabul Kredileri
0 16.870 16.870 0 7.687 7.687
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
32.597 2.290.794 2.323.391 40.077 1.340.566 1.380.643
Belgeli Akreditifler
32.597 2.290.794 2.323.391 40.077 1.340.566 1.380.643
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
27.813 2.252.039 2.279.852 98.155 1.841.367 1.939.522
Diğer Kefaletlerimizden
3.000 3.674 6.674 9.079 4.471 13.550
TAAHHÜTLER
1 1.020.375 500.276 1.520.651 564.143 97.454 661.597
Cayılamaz Taahhütler
1.020.375 500.276 1.520.651 564.143 97.454 661.597
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
357.810 500.276 858.086 57.678 97.454 155.132
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
383.597 0 383.597 268.625 0 268.625
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
19.964 0 19.964 16.428 0 16.428
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
92.494 0 92.494 48.071 0 48.071
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
161 0 161 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
166.349 0 166.349 173.340 0 173.340
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.398 421.507 426.905 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.398 421.507 426.905 2.521.341 4.760.458 7.281.799
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.398 418.331 423.729 15.631 2.168.006 2.183.637
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 213.071 213.071 14.299 1.068.995 1.083.294
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.398 205.260 210.658 1.332 1.099.011 1.100.343
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 3.176 3.176 2.505.710 2.592.452 5.098.162
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
57.982.797 12.558.167 70.540.964 49.071.158 9.620.414 58.691.572
EMANET KIYMETLER
4.462.183 4.005.758 8.467.941 4.288.838 3.663.765 7.952.603
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.320.455 0 3.320.455 3.456.809 0 3.456.809
Tahsile Alınan Çekler
981.215 190.004 1.171.219 763.292 105.777 869.069
Tahsile Alınan Ticari Senetler
160.238 31.688 191.926 66.130 47.052 113.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
275 792.040 792.315 2.607 611.077 613.684
Emanet Kıymet Alanlar
0 2.992.026 2.992.026 0 2.899.859 2.899.859
REHİNLİ KIYMETLER
53.520.614 8.552.409 62.073.023 44.782.320 5.956.649 50.738.969
Menkul Kıymetler
3.780.328 61.344 3.841.672 4.625.008 81.855 4.706.863
Teminat Senetleri
2.237.895 262.508 2.500.403 1.730.425 202.551 1.932.976
Emtia
2.628.764 1.131.258 3.760.022 2.190.421 803.351 2.993.772
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
36.129.453 5.741.658 41.871.111 30.944.489 3.734.417 34.678.906
Diğer Rehinli Kıymetler
8.744.174 1.355.641 10.099.815 5.291.977 1.134.475 6.426.452
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
66.447.122 25.838.280 92.285.402 58.995.924 23.554.814 82.550.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
151.954 653.285
Alınan Kar Payları
2.329.209 2.673.015
Ödenen Kar Payları
-2.152.383 -1.059.232
Alınan Temettüler
0 104
Alınan Ücret ve Komisyonlar
107.685 21.757
Elde Edilen Diğer Kazançlar
568.369 151.238
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
81.032 39.038
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-148.799 -117.188
Ödenen Vergiler
-48.269 -39.098
Diğer
-584.890 -1.016.349
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.854.800 -513.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-94.157 -806.709
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-399.975 482.720
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.377.260 -7.569.467
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.475.285 -30.933
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
875.245 2.249.169
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.436.059 5.290.477
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-17.419 815
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
206.222 -1.629.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.701.370 1.499.566
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.006.754 139.640
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.329.044 -2.096.862
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-79.973 -40.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.117.198 -1.951.168
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-124.408 -98.396
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-7.465 -6.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.205.386 2.594.943
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.708.058 6.601.139
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.142.000 -4.550.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
240.414 565.426
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.858 -21.622
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-111.682 -29.347
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-639.358 608.374
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.686.157 1.063.929
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.046.799 1.672.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957775


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi