KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

6.8.2021

KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgi []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/08/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
2021/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30.06.2021 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN YÖNETİM SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955537


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi