KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.11.2021

KAP ***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarfından 7 Ekim 2021 tarihinde ihraç tavanına ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı aynı tarihte kamuya açıklanmıştı. İşbu Yönetim Kurulu Kararında yapılan güncelleme aşağıdaki gibidir Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") Fon Kullanıcısı olarak yer alacağı, izahnamenin (ihraççı bilgi dokümanının) ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde, itibari değerlerde ve Tebliğ'de öngörülen sahipliğe dayalı kira sertifikaları, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ve alım-satıma dayalı kira sertifikaları türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 15.000.000.000 TL (OnbeşMilyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve bu ihraç tavanına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli işlemlerin yapılması için, en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, şirket imza yetkililerinden (Yönetim Kurulu üyesi ile beraber imza yetkisi kullanabilecek Yönetim Kurulu üyesi olmayan imza yetkilileri Fahrettin Canbaş, Eyüp Asker, Yeşim Çetin ve İpek Uygur'dur) her hangi ikisinin birlikte hareket etmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979277


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi