KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.8.2021

KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
0 0 0 0 13.545 423.914 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -734 0 0 126.045 125.311 125.311
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 126.045 126.045 126.045
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -734 0 0 0 -734 -734
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.636 105.057 604.469 126.045 1.431.210 1.431.210
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 27.761 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -814 0 0 292.889 292.075 292.075
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 292.889 292.889 292.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -814 0 0 0 -814 -814
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -5.446 105.057 1.129.793 292.889 2.122.568 2.122.568


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
98.219 386.986
Dönem Karı (Zararı)
292.889 126.045
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
292.889 126.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
253.834 210.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 164.725 124.633
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.078 6.611
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 3.151 6.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-73 8
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.720 69.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.247 15.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35.473 54.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.703 9.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.199 -24.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.398 37.743
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 4.992 -1.687
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -9.894 -1.499
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-58.016 -36.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
85 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
85 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 96.753 37.105
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.808 -14
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.808 -14
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-346.426 119.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-580.517 -15.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 1.773 -236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-582.290 -15.206
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.400 7.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.400 7.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.519 18.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.711 -21.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.606 57.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.764 936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.370 56.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.820 197
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.820 197
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.483 6.826
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.978 65.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
242.978 65.180
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
200.297 455.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-45.940 -29.794
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -29
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-56.138 -39.070
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-318.333 -130.120
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
85.047 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-199.620 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.757 389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.757 389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.432 -157.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -240.364 -156.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -68 -977
Alınan Faiz
33.915 26.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-403.740 306.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.857.968 1.457.295
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.857.968 1.457.295
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.234.050 -1.107.970
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.234.050 -1.107.970
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.512 -14.274
Ödenen Faiz
-6.146 -28.789
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.854 563.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
85.840 29.909
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.014 593.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.032.516 347.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
494.502 940.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 494.502 1.032.516
Finansal Yatırımlar
261.467 146.979
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 261.300 146.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 1.285.272 712.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 234 2.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.285.038 710.015
Diğer Alacaklar
1.960 12.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.960 12.565
Stoklar
390.081 328.301
Peşin Ödenmiş Giderler
43.586 36.276
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.586 36.276
Diğer Dönen Varlıklar
869 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
869 0
ARA TOPLAM
2.477.737 2.268.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.477.737 2.268.659
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
270 1.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
270 1.431
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.199 1.301
Maddi Duran Varlıklar
7 1.049.137 956.084
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.763 12.437
Binalar
57.102 56.568
Tesis, Makine ve Cihazlar
371.249 364.833
Taşıtlar
9.998 10.290
Mobilya ve Demirbaşlar
562.318 461.720
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.634 36.163
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 76.419 49.395
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.369 12.652
Diğer Haklar
10.369 12.652
Peşin Ödenmiş Giderler
174.935 132.534
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
174.935 132.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 52.429 37.875
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.364.758 1.191.272
TOPLAM VARLIKLAR
3.842.495 3.459.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.522 397.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.522 397.832
Banka Kredileri
5 0 376.082
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 31.522 21.750
Ticari Borçlar
4 426.166 332.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.022 8.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
419.144 323.864
Diğer Borçlar
63.237 45.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.237 45.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.492
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 70.365 29.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
206.715 182.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
68.340 79.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 138.375 102.902
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
788.769 541.224
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
788.769 541.224
ARA TOPLAM
1.586.783 1.536.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.586.783 1.536.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.790 33.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.790 33.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 53.790 33.152
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.527 31.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.527 31.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 42.827 28.522
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.144 93.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.719.927 1.629.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.122.568 1.830.493
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.446 -4.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.446 -4.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.446 -4.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.057 105.057
Yasal Yedekler
105.057 105.057
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.129.793 604.469
Net Dönem Karı veya Zararı
11 292.889 525.324
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.122.568 1.830.493
TOPLAM KAYNAKLAR
3.842.495 3.459.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.395.089 946.758 858.813 582.997
Satışların Maliyeti
-698.818 -492.609 -420.584 -290.072
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
696.271 454.149 438.229 292.925
BRÜT KAR (ZARAR)
696.271 454.149 438.229 292.925
Genel Yönetim Giderleri
-54.200 -50.395 -27.224 -24.533
Pazarlama Giderleri
-339.856 -251.770 -192.465 -132.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
39.390 29.416 12.882 9.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.239 -27.336 -12.460 -4.235
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.366 154.064 218.962 141.649
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
134.194 58.072 49.163 31.175
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-24.865 -7.583 -11.479 -4.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
420.695 204.553 256.646 167.924
Finansman Giderleri
-31.053 -41.403 -14.405 -23.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
389.642 163.150 242.241 144.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-96.753 -37.105 -66.131 -27.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -96.798 -44.406 -68.149 -38.624
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 45 7.301 2.018 10.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
292.889 126.045 176.110 116.707
DÖNEM KARI (ZARARI)
292.889 126.045 176.110 116.707
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
292.889 126.045 176.110 116.707
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,91000000 0,39000000 0,55000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-814 -734 -1.749 -1.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.018 -917 -2.187 -1.493
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
204 183 438 298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 204 183 438 298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-814 -734 -1.749 -1.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
292.075 125.311 174.361 115.512
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
292.075 125.311 174.361 115.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959486


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi