KAP ***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

5.7.2021

KAP ***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim***TAMFA*** TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç belgesi tutarındaki değişiklik

Yetkili Organ Karar Tarihi 31.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 236.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.06.2022

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2021 tarih ve 33/1046 sayılı toplantısında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya (ve/veya tahsisli olarak) satış amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 238.000.000-TL tutarındaki talebimiz başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 236.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 236.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Kurulca onaylanmıştır. İlk etapta, 130.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 106.000.000 TL tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunda Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Onaylı İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tam Finans Ek.pdf
EK: 2 Tam Finans Üst Yazı.pdf
EK: 3 EK - Basvuru Formu.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946108


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi