KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.6.2021

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 05.07.2000 Türkiye BİST Borsa İstanbul A.Ş. Alt Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 2250000 TRY 5,42 Şirketin 2 adet pay grubu vardır. A grubu payların Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üye, 6 ve 7 üyeden oluşması halinde 4 üye seçtirme imtiyazı vardır.B grubu paylara imtiyaz tanınmamıştır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 39300000 TRY 94,58 İmtiyazsız İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tek kullanımlık tıbbi ve cerrahi sarf malzemelerin üretimi 19.800.000,00 18.927.506,00 TRY 95,59 Girişim Şirketi
2.Netsafe Bilgi Teknolojileri Güvenliği A.Ş. Bütünleşik Tehdit Yönetimi Çözümleri (Yazılım+Donanım) Üretimi 1.200.000,00 1.200.000,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi
3.RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uluslararası denizlerde RO-RO/RO-PAX gemi taşımacılığı ve gemi işletmeciliği ile yurt içi kara yolu taşımacılığı faaliyetlerini yürütmek 17.687.000,00 17.687.000,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi
4.OEP Turkey Tech B.V. Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yapmak 18.010,00 3.565,00 EUR 19,79 Yatırım Şirketi
5.Tasfiye Halinde Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş. Gelişmekte olan internet, mobil, sosyal medya ve içerik ve diğer dijital medya ve teknoloji odaklı şirketlere ortak olmak 350.000,00 350.000,00 TRY 100,00 Girişim Şirketi
6.Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. Batarya yönetim teknolojileri ve enerji depolama sistemi 1.520.000,00 380.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi
7.Laska Teknoloji A.Ş. Atık lastiklerin ileri teknoloji dönüşüm ile çevre dostu katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi 63.555,94 4.766,70 TRY 7,50 Girişim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945199


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi