KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.8.2021

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2021 tarih ve  E-12233903-345.03-10062 sayılı yazısı ile Şirketimizin 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının Ek dipnotlarında yer alan Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyum Tablosu hesaplamalarında imzalanan finansman sözleşmesi kapsamındaki borcu nedeniyle ilgili makamlara verilen teminat mektubu için bloke tutulan tutarın Şirketin aktif toplamına dahil edilmemesi hususuna ilişkin talebimizin konuya ilişkin olarak takip eden dönemlerde finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılması koşulu ile yerinde bulunarak herhangi bir eleştiri getirilmemesine, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 26. Maddesi birinci fıkrasında yer alan "Ortaklıklarca, performans ücreti hariç olmak üzere, dışarıdan alınacak tüm hizmetler için ödenen ücretlerin toplamı ortaklığın son yıllık bireysel finansal tablosundaki aktif toplamının %2,5'ini aşamaz." hükmü ile ilgili olarak uyum sağlanması amacıyla 31.12.2021 tarihine kadar ek süre verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960379


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi