KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

9.8.2021

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 0 26.004.116
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 210.005 378.467 -51.320.618 507.854 26.004.116 0 26.004.116
Transferler
0 0 0 0 0 507.854 -507.854 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.005 0 0 -1.904.619 -2.114.624 0 -2.114.624
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -1.904.619 -1.904.619 0 -1.904.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.005 0 0 0 -210.005 0 -210.005
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -1.904.619 23.889.492 0 23.889.492
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 0 24.911.864
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 41.500.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -50.812.764 -882.247 24.911.864 0 24.911.864
Transferler
0 0 0 0 0 -882.247 882.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 0 -4.999.631
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -4.999.631 -4.999.631 0 -4.999.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 41.550.000 2.187.732 32.490.676 0 378.467 -51.695.011 -4.999.631 19.912.233 0 19.912.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.985.445 -1.868.867
Dönem Karı (Zararı)
20 -4.999.631 -1.904.619
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 -4.999.631 -1.904.619
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.463.122 1.850.355
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.138 4.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 3.396.989 730.881
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.396.989 730.881
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.552.743 10.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 19.035 10.618
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.533.708 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -270.895 207.659
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -270.895 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 207.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 0 1.016.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -220.853 -98.557
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18 -220.853 -98.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -20.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.464.836 -1.904.275
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-13.599.950 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.933.137 -1.805.363
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.883.608 11.703.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -49.529 -13.508.490
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -18.662 -22.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -45.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 -45.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 12.102 -504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 74.811 -31.193
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.811 -31.193
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.001.345 -1.958.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15.900 89.672
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.461 23.427.517
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 23.408.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.792
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 20.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.461 -1.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -16.461 -1.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
263.571 -207.660
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
19 0 -207.660
Alınan Faiz
19 263.571 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.738.335 21.350.990
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.738.335 21.350.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.357.449 5.392.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 15.619.114 26.743.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 15.626.438 28.357.449
Diğer Alacaklar
6 2.501.292 3.966.509
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.453.128 3.966.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.164 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.415 14.753
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 33.415 14.753
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 32.264 48.164
ARA TOPLAM
18.193.409 32.386.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.193.409 32.386.875
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
21 13.599.950 0
Diğer Alacaklar
6 9.189 7.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.189 7.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21 1.408.788 1.187.935
Maddi Duran Varlıklar
9 17.120 21.479
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 17.120 21.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.236 1.553
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 17.236 1.553
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.052.283 1.218.791
TOPLAM VARLIKLAR
33.245.692 33.605.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
21 9.806.649 8.269.279
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
21 9.806.649 8.269.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 30.200 18.097
Diğer Borçlar
6 317.389 242.578
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 317.389 242.578
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.117.779 121.441
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.117.779 121.441
ARA TOPLAM
13.272.017 8.651.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.272.017 8.651.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 61.442 42.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 61.442 42.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.442 42.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.333.459 8.693.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.912.233 24.911.864
Ödenmiş Sermaye
12 41.550.000 41.550.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 2.187.732 2.187.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 32.490.676 32.490.676
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 449.029 449.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -51.765.573 -50.883.326
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.999.631 -882.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.912.233 24.911.864
TOPLAM KAYNAKLAR
33.245.692 33.605.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.250.786 -2.006.413 -761.726 -1.037.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 544.305 3.227.238 288.884 1.050.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -5.452.019 -1.667.951 -4.970.846 -1.558.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.158.500 -447.126 -5.443.688 -1.545.077
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 675.793 103.275 354.360 28.438
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -62.912 -1.353.109 -50.773 -1.343.283
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.545.619 -1.696.960 -5.140.101 -2.859.922
Finansman Gelirleri
19 3.988.010 808.473 1.800.112 540.481
Finansman Giderleri
19 -3.442.022 -1.016.132 -2.216.455 -367.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20 -4.999.631 -1.904.619 -5.556.444 -2.686.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürüdürlen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,12000000 -0,04600000 -0,13400000 -0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -210.005 0 -210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -210.005 0 -210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -210.005 0 -210.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -210.005 0 -210.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.999.631 -2.114.624 -5.556.444 -2.896.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.999.631 -2.114.624 -5.556.444 -2.896.919http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956296


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi