KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

30.6.2021

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020 / 04.03.2021 / 25.03.2021 / 25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/06/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Laska Teknoloji Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Atık lastiklerin ileri teknoloji dönüşüm ile çevre dostu katma değeri yüksek ürünler elde etmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
63.555,94 -TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.06.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
4.766,70.-TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.359,793.- TL
Toplam Tutar
6.481.725
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
7,50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
7,50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
7,50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
18,4264
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem girişim sermayesi yatırımı olup, çıkış yapıldığında faaliyetimize olumlu katkısı olması beklenilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mevcut ortaklardan rüçhan haklarından feragat edenlerin rüçhan hakları Şirketimiz tarafından kullanılmıştır.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Hayır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/06/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sınırlı sabit yatırım bulunması ve girişimin ARGE çalışmasına dayanması
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

23.12.2020, 04.03.2021, 25.03.2021 ve 25.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Laska Teknoloji A.Ş.nin 25.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketin 54.694,62.- TL olan ödenmiş sermayesi 8.861,32.- TL nakit artırılmak suretiyle 63.555,94.- TL'na yükseltilmesi sırasında mevcut ortaklardan bir kısmının rüçhan haklarından feragat etmeleri sonucu rüçhan haklarının Şirketimize kullandırılması kararı alınmıştır. Söz konusu genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi ile şirketimizin katılımı geçerlilik kazanacak olup 4.766,70 TL.- TL nominal değerli payların bedeli olarak 30.06.2021 tarihinde Laska Teknoloji A.Ş. hesabına ödenerek rüçhan hakkı kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede payların bedeli olarak ödediğimiz tutarın tamamı Şirket hesabına geçmiş olup diğer ortaklara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Diğer ortaklarla imzalanan "Sermaye Artırımına İştirak Yolu İle Hisse Alımı ve Ortaklık Sözleşmesi ile" sahip olduğumuz D Grubu paylara, şirketin dört kişilik yönetim kurulunda bir üye ile temsil edilme hakkı verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945196


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi