KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.10.2021

KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
Karar Sayısı
6375
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2021 - 30.09.2021 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL RAPORLAMAYA 
İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ : 22/10/2021 
TOPLANTI NO : 1606 
KARAR NO      : 6375 
   Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2021 – 30.09.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun  a) Tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  c) Şirketimiz deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını  Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.  Saygılarımızla, 
RAY SİGORTA A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜK 
Kemal BOZYİĞİT Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 
Kemal UZUNAKSU Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 
Koray ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
Derya ÖZTÜRK          İcra Kurulu Üyesi  Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972050


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi