KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.4.2021

KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
6367
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİNİ KAPSAYAN FİNANSAL 
RAPORLAMAYA İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ: 30/04/2021 
TOPLANTI NO : 1599
KARAR NO : 6367
Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz sermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,  
Ray Sigorta A.Ş. 
Genel Müdürlük
                             Kemal BOZYİĞİT
Kemal UZUNAKSU
Koray ERDOĞAN
Derya ÖZTÜRK
Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi,
                                             Komite Başkanı
Komite Üyesi
ve Genel Müdür
Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933633


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi