KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2021

KAP ***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.114.262 1.114.262 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.669 4.669 398.827 403.496 403.496
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.193.256 9.337 9.337 136.488 -1.102.809 398.827 4.635.099 4.635.099
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
27.386 491.241 -518.627 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.195 -30.195 -342.099 -372.294 -372.294
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
2.806.744 2.806.744 2.806.744
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 2.806.744 -32.867 -32.867 163.874 -611.568 -342.099 7.177.340 7.177.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.035.588 1.129.894
Dönem Karı (Zararı)
-342.099 398.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-342.099 398.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.751.666 877.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 40.661 7.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.825.461 104.197
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.825.461 104.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.527 786.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.527 11.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
774.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 11.762 2.227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7 10.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 1.196 2.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -137.745 -23.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.255 -192.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.985 -75.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.510 -69.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.475 -5.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.843 -1.996
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 3.843 -3.512
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -32.614 -33.053
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.928 -62.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -25.195 -56.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.267 -6.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.044 8.131
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.385 -27.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.385 -27.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.347.312 1.083.428
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -311.724 46.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.073.209 -91.057
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 -3.073.209 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-83.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.130
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.763.094 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.806.744
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlg 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.473 1.038.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.473 1.038.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE 0
Ticari Alacaklar
8-4-2 282.103 268.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 182.444 172.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 99.659 95.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 1.870 5.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.870 5.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.613 2.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 35.613 2.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 18.594 11.821
ARA TOPLAM
7.699.114 5.676.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.699.114 5.676.238
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 100 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100 200
Maddi Duran Varlıklar
11 6.432 11.756
Mobilya ve Demirbaşlar
11 6.432 11.756
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 65.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 596 945
Diğer Haklar
12 596 945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 553.033 73.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
625.253 86.459
TOPLAM VARLIKLAR
8.324.367 5.762.697
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.911
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 19.911
Ticari Borçlar
8 10.316 31.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-4.3 4.263 29.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 6.053 1.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 13.743 12.699
Diğer Borçlar
9 23.834 22.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.834 22.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 119.467 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 785.595 788.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 10.859 14.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 774.736 774.736
ARA TOPLAM
972.866 937.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
972.866 937.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 47.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 47.084
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 126.692 81.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 126.692 81.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 385 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.161 82.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.147.027 1.019.807
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.177.340 4.742.890
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 5.193.256
Sermaye Avansı
2.806.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -32.867 -2.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -32.867 -2.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -32.867 -2.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 163.874 136.488
Yasal Yedekler
16 163.874 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -611.568 -1.102.809
Net Dönem Karı veya Zararı
-342.099 518.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.177.340 4.742.890
TOPLAM KAYNAKLAR
8.324.367 5.762.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.234.956 5.561.931 841.881 978.588
Satışların Maliyeti
17 -791.246 -3.361.306 -13.220 -273.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.443.710 2.200.625 828.661 704.896
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.443.710 2.200.625 828.661 704.896
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.351.146 -1.158.289 -410.455 -334.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 13.108 8.821 6.409 1.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.841 -778.888 -418 -516
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.100.831 272.269 424.197 370.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 531.379 206.407 81.177 123.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.093.939 -104.197 -851.766 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-461.729 374.479 -346.392 494.367
Finansman Giderleri
22 -10.566 0 -3.038 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-472.295 374.479 -349.430 494.367
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 130.196 24.348 87.945 -5.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -342.309 0 -117.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 472.505 24.348 205.849 -5.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.099 398.827 -261.485 488.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.099 398.827 -261.485 488.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.099 398.827 -261.485 488.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06600000 0,07700000 -0,05000000 0,09400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23 -30.195 4.669 -9.421 10.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -37.744 5.986 -11.776 13.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 7.549 -1.317 2.355 -2.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 7.549 -1.317 2.355 -2.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.195 4.669 -9.421 10.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-372.294 403.496 -270.906 498.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 -372.294 403.496 -270.906 498.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972051


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi