KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.5.2021

KAP ***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.04.2021
Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, Maya Akar Center No:100-102 Kat:25 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.
4 - 01.01.2020– 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması.
5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.
8 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2021 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen üye adayının genel kurul onayına sunulması.
10 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
11 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2021 günü saat 14:00'da gerçekleştirilmiş olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.05.2021

Ek Açıklamalar
29.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938886


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi