KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

1.11.2021

KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -2.669.392 5.671.130 13.001.738 13.001.738
Transferler
5.671.130 -5.671.130
Dönem Karı (Zararı)
6.782.280 6.782.280 6.782.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 6.782.280 0 19.784.018 19.784.018
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 3.001.738 8.099.593 21.101.331 21.101.331
Transferler
686.524 7.413.069 -8.099.593
Dönem Karı (Zararı)
5.871.486 5.871.486 5.871.486
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 686.524 10.414.807 5.871.486 0 26.972.817 0 26.972.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.727.564 4.868.111
Dönem Karı (Zararı)
5.871.486 6.782.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.157.183 -3.144.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
648.438 388.254
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.267.854 -721.794
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-143.393 -2.836.342
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 347.148
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-225.596 -269.656
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-225.596 -269.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.509.264 -51.783
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
340.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.013.261 1.230.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
135.364 1.134.458
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-779.456 663.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
914.820 470.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.945 -4.997
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.744 -114.135
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.478.388 224.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.646.198 -10.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.646.198 -10.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.727.564 4.868.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.493.108 -109.580
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.442.400 -1.717.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.685 -1.234.681
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.393 2.836.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-651.863 -726.404
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-651.863 -726.404
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.568.809 4.032.127
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.568.809 4.032.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.819.073 37.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.387.882 4.069.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23.387.882 14.819.073
Finansal Yatırımlar
5 2.953.860 4.170.664
Ticari Alacaklar
2.384.376 2.519.740
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.299.813 1.520.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 84.563 999.383
Diğer Alacaklar
0 30.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.215
Peşin Ödenmiş Giderler
7 137.744
ARA TOPLAM
28.863.862 21.539.692
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.863.862 21.539.692
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.404.763 1.498.521
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.670.279 2.605.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
197.649 203.623
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
197.649 203.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
428.916 289.756
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.701.607 4.597.518
TOPLAM VARLIKLAR
33.565.469 26.137.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.290.882 191.166
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.493.346
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.493.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
797.536 191.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 797.536 191.166
Ticari Borçlar
97.080 112.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 97.080 112.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 339.115 278.412
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.134.895 290.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
205.733 1.459.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 205.733 1.459.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 125.401 159.139
ARA TOPLAM
4.193.106 2.491.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.193.106 2.491.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.230.949 2.412.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.230.949 2.412.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.230.949 2.412.823
Uzun Vadeli Karşılıklar
168.597 131.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 168.597 131.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.399.546 2.544.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.592.652 5.035.879
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.972.817 21.101.331
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
686.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.414.807 3.001.738
Net Dönem Karı veya Zararı
5.871.486 8.099.593
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.972.817 21.101.331
TOPLAM KAYNAKLAR
33.565.469 26.137.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 15.327.748 15.654.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.327.748 15.654.010
BRÜT KAR (ZARAR)
15.327.748 15.654.010
Genel Yönetim Giderleri
15 -9.842.650 -7.781.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
188.174 108.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.673.272 7.981.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.653.046 1.346.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.605.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.721.236 9.328.066
Finansman Giderleri
19 -340.486 -347.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.380.750 8.980.918
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.509.264 -2.198.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.648.424 -2.031.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
139.160 -166.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.871.486 6.782.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.871.486 6.782.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.871.486 6.782.280
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.871.486 6.782.280 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.871.486 6.782.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973780


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi