KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.3.2021

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                           Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2021 tarih 2021/10 numaralı kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'de yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan komitelerin oluşumu ve görev dağılımının aşağıdaki verildiği şekliyle yapılması kararlaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini üstlenecektir.
Denetimden Sorumlu Komite: 
Başkan: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Başkan: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Burak Turgut ORHUN - Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Fatma Arzu ERGENE -Gen.Md.Yrd., Finans ve Tedarik Zinciri-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Başkan: Güngör KAYMAK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Mehmet SAMİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye: Tamer SAKA - Yönetim Kurulu Üyesi                              

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920993


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi