KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

5.4.2021

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili : Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması Genel Kurul Onayı, Tescili ve İlanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 03.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 05.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 09.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
11.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.
EK: SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni. Pdf.
5 Nisan 2021
Şirketimizin Esas Sözleşmemizin 10, 15 ve 41 inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilmiş, 05.04.2021 tarihinde tescil ve 5 NİSAN 2021 tarih 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 1009, 1010, 1011, 1012 numaralı sayfalarında ilan edilmiştir.
Ek: 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni-27.01.2021.pdf
EK: 2 KORDSA Esas Sözleşme Tadil Metni. SPK Onayı 09.02.2021.pdf
EK: 3 24 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923599


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi