KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor

11.8.2021

KAP ***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.202.896.924 2.006.534.475 1.688.674.023 807.564.335
Satışların Maliyeti
15,16 -2.465.376.300 -1.644.592.824 -1.303.153.424 -660.866.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
737.520.624 361.941.651 385.520.599 146.697.969
BRÜT KAR (ZARAR)
737.520.624 361.941.651 385.520.599 146.697.969
Genel Yönetim Giderleri
16 -167.603.695 -132.869.585 -90.643.291 -63.135.443
Pazarlama Giderleri
16 -152.002.983 -86.998.324 -82.790.194 -34.242.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -19.558.925 -9.718.881 -10.545.515 -5.003.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 204.738.423 82.410.605 143.112.489 43.199.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -60.272.986 -23.274.006 -34.436.385 -11.757.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.820.458 191.491.460 310.217.703 75.759.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.949.505 6.478.001 1.942.992 5.368.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -874.384 -395.298 -387.420 -291.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
545.895.579 197.574.163 311.773.275 80.835.596
Finansman Gelirleri
19 44.436.721 78.147.269 17.979.530 57.278.769
Finansman Giderleri
19 -145.541.100 -188.620.088 -65.280.811 -118.326.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
444.791.200 87.101.344 264.471.994 19.787.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.006.619 -12.066.957 -14.591.116 -6.571.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -37.285.045 -6.958.532 -24.189.998 -514.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.721.574 -5.108.425 9.598.882 -6.057.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
396.784.581 75.034.387 249.880.878 13.215.431
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24 -4.201.941 -5.957 -1.752.622 16.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
392.582.640 75.028.430 248.128.256 13.232.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.562.447 700.087 23.132.193 -2.134.661
Ana Ortaklık Payları
357.020.193 74.328.343 224.996.063 15.366.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 18,46000000 3,82000000 11,61000000 0,79000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) -0,11000000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

bin adet hisse senedi (TL) 18,35000000 3,82000000 11,56000000 0,79000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
370.423.531 224.521.520
Dönem Karı (Zararı)
392.582.640 75.028.430
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
396.784.581 75.034.387
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.201.941 -5.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
512.745.443 368.452.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 154.418.012 135.119.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.581.206 4.589.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.453.724 1.266.136
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 127.482 3.323.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-44.794.032 -1.221.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.510.790 -1.221.927
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-69.304.822
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.997.286 78.563.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.516.723 -6.021.900
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 55.993.726 82.393.462
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.842.600 -901.829
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 9.362.883 3.093.684
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
290.670.285 123.775.966
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.424.465 15.619.903
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.424.465 15.619.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 48.006.619 12.066.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 441.602 -60.803
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
441.602 -60.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-507.972.387 -211.908.972
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-357.453.592 291.800.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.385.079 -18.345.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-333.978.645 -249.053.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.565.297 -33.356.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.161.972 -225.619.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.431.052 5.682.224
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.195.689 27.689.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.238.685 2.256.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.139.802 -12.962.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-32.367.510 -16.257.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26.227.708 3.295.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
397.355.696 231.571.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.955.752 -3.047.632
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.827.063 -3.230.291
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-9.149.350 -772.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.362.724 -55.614.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
716.304 15.540.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.595.751 -77.176.540
Alınan Faiz
3.516.723 6.021.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-426.219.975 -201.135.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.135.518.406 1.180.074.910
Kredilerden Nakit Girişleri
1.135.518.406 1.180.074.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.435.869.954 -1.260.250.190
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -9.924.633 -8.053.880
Ödenen Temettüler
-48.632.269
Ödenen Faiz
5 -68.383.235 -59.906.136
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-47.560.559 -4.367.443
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.159.168 -32.227.546
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.306.278 22.636.755
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.852.890 -9.590.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
449.892.785 729.636.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.039.895 720.045.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 354.039.895 449.892.785
Finansal Yatırımlar
112 94
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
112 94
Ticari Alacaklar
6 1.436.838.322 1.091.112.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 80.378.946 64.199.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.356.459.376 1.026.912.477
Diğer Alacaklar
7 114.507.559 24.917.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
114.507.559 24.917.348
Türev Araçlar
23 304.834 80.336
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
304.834 80.336
Stoklar
8 1.554.241.199 1.225.312.596
Peşin Ödenmiş Giderler
93.972.195 47.869.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
93.972.195 47.869.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 4.592.257
Diğer Dönen Varlıklar
53.553.932 42.843.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
53.553.932 42.843.890
ARA TOPLAM
3.607.458.048 2.886.621.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
2.488.602 2.925.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.609.946.650 2.889.547.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
586.920 644.844
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
586.920 644.844
Diğer Alacaklar
7 30.454.953 26.983.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.454.953 26.983.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 207.541.015 175.005.149
Maddi Duran Varlıklar
9 2.734.327.532 2.471.989.980
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 140.097.502 95.889.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.097.347.689 1.794.796.193
Şerefiye
13 1.086.581.787 923.388.013
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.010.765.902 871.408.180
Peşin Ödenmiş Giderler
3.619.248 5.156.261
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.619.248 5.156.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 95.044.352 72.477.097
Diğer Duran Varlıklar
93.904.201 72.188.816
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
93.904.201 72.188.816
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.402.923.412 4.715.131.433
TOPLAM VARLIKLAR
9.012.870.062 7.604.678.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.445.705.355 1.213.577.751
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 476.356.999 462.887.549
Ticari Borçlar
876.817.030 664.286.332
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 15.828.927 21.015.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
860.988.103 643.271.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.321.805 14.944.441
Diğer Borçlar
7 45.744.267 36.756.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.744.267 36.756.822
Türev Araçlar
23 14.239.559 7.788.431
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14.239.559 7.788.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.672.256 15.910.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.672.256 15.910.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.865.726 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.082.833 30.819.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.082.833 30.819.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.625.100 85.088.738
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
122.625.100 85.088.738
ARA TOPLAM
3.095.430.930 2.532.060.167
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
3.814.144 4.026.883
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.099.245.074 2.536.087.050
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.202.789.662 1.302.794.284
Diğer Borçlar
7 13.769.899 8.529.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.769.899 8.529.941
Uzun Vadeli Karşılıklar
121.360.683 115.952.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.317.469 106.972.412
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.043.214 8.980.058
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 380.923.842 319.250.750
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
53.528.261 43.941.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
53.528.261 43.941.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.772.372.347 1.790.469.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.871.617.421 4.326.556.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.340.227.040 2.581.125.002
Öd 194.529.076 194.529.076
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.052.856 62.052.856
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-40.146.194 -32.956.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.753.901 35.051.577
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.753.901 35.051.577
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.273.196 -4.975.520
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.027.097 40.027.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.390.220.963 980.651.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.953.794.985 1.446.673.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-563.574.022 -466.022.297
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.823.906 -4.928.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-561.479.965 -460.823.751
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-270.151 -270.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.866.392 171.866.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.169.929.853 1.016.959.255
Net Dönem Karı veya Zararı
357.020.193 152.970.598
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 801.025.601 696.997.365
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.141.252.641 3.278.122.367
TOPLAM KAYNAKLAR
9.012.870.062 7.604.678.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
194.529.076 62.052.856 -25.260.958 -3.907.502 40.027.097 1.043.747.285 -301.459.528 -270.151 122.445.409 775.257.436 339.755.071 2.246.916.091 572.642.516 2.819.558.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi