KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.4.2021

KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.445.008 -12.988.179
Net Dönem Karı (Zararı)
4.081.514 4.071.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.116.121 -3.607.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-77.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.267.208 -1.934.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.064.061 -1.741.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.215.148 146.284
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.458.436 -16.505.723
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
821.388 -131.360
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.451 -4.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.647.499 -16.369.676
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.423.829 -16.041.630
Alınan Temettü
11 3.980 146.657
Alınan Faiz
11 1.017.199 1.840.402
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.066.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.728.459 -4.872.230
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.999.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.728.459 -7.872.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.283.451 -17.860.409
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.064.060 1.741.228
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.219.391 -16.119.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.591.283 17.710.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 371.892 1.591.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 376.045 1.615.681
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.315.427 1.049.152
Ters Repo Alacakları
5 8.003.866 13.522.403
Takas Alacakları
6 0 821.388
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 8.340.108 9.684.218
TOPLAM VARLIKLAR
20.035.446 26.692.842
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 742
Diğer Borçlar
6 49.174 58.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.174 59.625
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.986.272 26.633.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 26.633.217 27.434.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.081.514 4.071.257
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.999.998
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.728.459 -7.872.228
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 19.986.272 26.633.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.017.199 1.840.402
Temettü Gelirleri
11 3.980 146.657
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.799.467 1.270.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -4.215.148 -146.284
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
5.064.061 1.741.229
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.669.559 4.852.240
Yönetim Ücretleri
8 -396.716 -521.105
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -52.919 -37.067
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.386 -9.623
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -3.715 -5.154
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -94.433 -193.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.876 -14.035
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-588.045 -780.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.081.514 4.071.257
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.081.514 4.071.257
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.081.514 4.071.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932613


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi