KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

30.7.2021

KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2021
Karar Sayısı
Mali Tab:2890 Faal.Rap:2891
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI 
a)İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ilişkin konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b)Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, ara dönem faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını, finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,  
     Beyan ederiz.
     Tarih: 30.07.2021
Neslihan ORUÇ- Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı           
Selim YAZICI-  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
A. Botan BERKER- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
M. Ertan TANRIYAKUL-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953458


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi