KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.9.2021

KAP ***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 55.960 0 396.801 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 55.960 0 396.801 -24.537 84.292 65.484 1.273.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 27.833 0 0 0 53.788 7.409 89.030
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.019 6.273 -84.292 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -558 0 0 83.793 0 474.100 -18.264 53.788 72.893 1.362.963
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
23 695.303 0 0 1.938 0 -263 0 0 263.459 0 474.100 -18.264 197.586 103.839 1.717.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -59.271 0 0 0 157.071 6.384 104.184
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -175 0 0 0 0 0 0 -1.294 0 0 -409 -1.878
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.322 18.264 -197.586 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
695.303 0 0 1.763 0 -263 0 0 204.188 0 652.128 0 157.071 109.814 1.820.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 684.353 360.060 398.522 195.832
FAKTORİNG GELİRLERİ
305.079 160.207 153.464 71.292
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
297.007 155.899 149.164 69.366
İskontolu
132.147 71.216 44.795 23.551
Diğer
164.860 84.683 104.369 45.815
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072 4.308 4.300 1.926
İskontolu
3.735 1.842 2.065 944
Diğer
4.337 2.466 2.235 982
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
379.274 199.853 245.058 124.540
Finansal Kiralama Gelirleri
378.587 199.488 244.696 124.338
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
687 365 362 202
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -438.640 -233.281 -227.078 -104.470
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-324.147 -173.821 -194.171 -85.370
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-396 -184 -240 -162
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-95.418 -51.293 -26.511 -15.988
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-18.679 -7.983 -6.156 -2.950
BRÜT KAR (ZARAR)
245.713 126.779 171.444 91.362
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -53.362 -26.507 -45.812 -22.072
Personel Giderleri
-34.195 -16.592 -30.567 -14.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.109 -231 -970 -270
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
-6.803
Diğer
-710 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
192.351 100.272 125.632 69.290
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 166.450 30.105 137.834 32.632
Bankalardan Alınan Faizler
1.835 1.091 268 153
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
17.274 0 6.812 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
30 22 21 17
Türev Finansal İşlemler Karı
11.641 0 30.567 12.913
Kambiyo İşlemleri Karı
47.161 14.682 63.257 4.007
Diğer
88.509 14.310 36.909 15.542
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -112.493 -52.382 -125.971 -50.446
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-112.493 -52.382 -125.971 -50.446
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -31.095 -6.267 -53.271 -5.447
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-27.482 -6.165 -42.598 3.732
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5 -2 -5.762 -5.762
Diğer
-3.608 -100 -4.911 -3.417
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
215.213 71.728 84.224 46.029
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
215.213 71.728 84.224 46.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -43.574 -16.326 -26.710 -14.338
Cari Vergi Karşılığı
-81.234 -37.159 -36.825 -7.906
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 37.660 20.833 10.115 -6.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
171.639 55.402 57.514 31.691
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
171.639 55.402 57.514 31.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 14.568 5.575 3.726 3.317
Ana Ortaklık Payları
157.071 49.827 53.788 28.374
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,00230000 0,00070000 0,00080000 0,00040000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
382.701 133.407
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
677.174 384.304
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-396.657 -257.800
Alınan Temettüler
17.274 6.812
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.072 4.300
Elde Edilen Diğer Kazançlar
68.303 11.615
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31 20.206 25.294
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-28.977 -26.874
Ödenen Vergiler
21 -61.224 -49.589
Diğer
78.530 35.345
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-963.269 -425.769
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-140.765 -207.767
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-424.370 -106.433
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-452.652 -1.527
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
529 3.787
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-133.768 -162.081
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
187.757 48.252
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-580.568 -292.362
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-3.429 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10.472 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -8.087 -5.606
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 28 508
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
871 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-145 -5.098
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.351.970 1.155.678
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.711.726 -820.844
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
640.244 334.834
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.185 -1.035
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
58.346 36.339
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 382.325 421.727
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 440.671 458.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
171.639 55.402 57.514 31.691
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-67.455 -24.679 31.516 38.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.455 -24.679 31.516 38.381
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-67.455 -24.679 31.516 38.381
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.184 30.723 89.030 70.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 56.579 384.093 440.672 17.169 365.156 382.325
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.795 0 3.795 3.186 0 3.186
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 15 15 0 6.098 6.098
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 252.522 0 252.522 319.297 0 319.297
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.432.630 6.472.621 12.905.251 5.783.681 5.788.145 11.571.826
Faktoring Alacakları
3.534.145 1.157.269 4.691.414 3.258.710 1.158.430 4.417.140
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.146.660 484.508 1.631.168 1.126.688 415.468 1.542.156
Diğer Faktoring Alacakları
2.387.485 672.761 3.060.246 2.132.022 742.962 2.874.984
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
9 2.820.438 5.538.700 8.359.138 2.383.394 4.778.593 7.161.987
Finansal Kiralama Alacakları
3.561.498 6.051.130 9.612.628 2.995.236 5.272.830 8.268.066
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-741.060 -512.430 -1.253.490 -611.842 -494.237 -1.106.079
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
8,9 501.956 4.502 506.458 541.249 9.488 550.737
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-423.909 -227.850 -651.759 -399.672 -158.366 -558.038
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 19.971 0 19.971 18.126 0 18.126
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 6.582 0 6.582 4.718 0 4.718
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 1.555 0 1.555 3.601 0 3.601
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 86.337 0 86.337 48.677 0 48.677
DİĞER AKTİFLER
15 113.087 738.799 851.886 169.454 231.246 400.700
ARA TOPLAM
6.973.058 7.595.528 14.568.586 6.367.909 6.390.645 12.758.554
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
14 572 0 572 2.058 0 2.058
Satış Amaçlı
572 0 572 2.058 0 2.058
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.973.630 7.595.528 14.569.158 6.369.967 6.390.645 12.760.612
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 3.505.250 6.699.388 10.204.638 3.616.879 5.790.629 9.407.508
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 4.130 33 4.163 3.519 115 3.634
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 1.803.838 0 1.803.838 1.146.096 0 1.146.096
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 0 5.825 5.825 0 5.915 5.915
KARŞILIKLAR
20 17.207 7.352 24.559 17.147 6.412 23.559
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13.456 0 13.456 14.217 0 14.217
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.751 7.352 11.103 2.930 6.412 9.342
CARİ VERGİ BORCU
21 39.896 0 39.896 18.660 0 18.660
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 103.402 562.833 666.235 104.419 333.123 437.542
ARA TOPLAM
5.473.723 7.275.431 12.749.154 4.906.720 6.136.194 11.042.914
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.820.004 0 1.820.004 1.717.698 0 1.717.698
Ödenmiş Sermaye
23 695.303 0 695.303 695.303 0 695.303
Sermaye Yedekleri
23 1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.763 0 1.763 1.938 0 1.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 -263 0 -263 -263 0 -263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 204.188 0 204.188 263.459 0 263.459
Kar Yedekleri
24 652.128 0 652.128 474.100 0 474.100
Yasal Yedekler
65.098 0 65.098 56.130 0 56.130
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
587.030 0 587.030 417.970 0 417.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
157.071 0 157.071 179.322 0 179.322
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 0 0 0 -18.264 0 -18.264
Dönem Net Kâr veya Zararı
157.071 0 157.071 197.586 0 197.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 109.814 0 109.814 103.839 0 103.839
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.293.727 7.275.431 14.569.158 6.624.418 6.136.194 12.760.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
44.459 470.793 515.252 61.791 410.811 472.602
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
518.017 95.914 613.931 225.283 119.935 345.218
ALINAN TEMİNATLAR
38 53.864.899 89.500.663 143.365.562 46.662.956 73.920.723 120.583.679
VERİLEN TEMİNATLAR
26 1.175.499 20.738 1.196.237 945.079 31.821 976.900
TAAHHÜTLER
448.552 1.864.944 2.313.496 297.757 824.940 1.122.697
Cayılamaz Taahhütler
0 482.183 482.183 0 220.765 220.765
Cayılabilir Taahhütler
448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932
Kiralama Taahhütleri
448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932
Finansal Kiralama Taahhütleri
448.552 1.382.761 1.831.313 297.757 604.175 901.932
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26 255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
255.598 225.259 480.857 182.765 184.312 367.077
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.027.124 188.008 1.215.132 781.364 137.396 918.760
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
57.334.148 92.366.319 149.700.467 49.156.995 75.629.938 124.786.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963259


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi