KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

8.10.2021

KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,24
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,684335
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,684335
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
2942012,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 43,64
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,75
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 50
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,55
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,51
d) Diğer Giderler (%)
% 5,2
Açıklamalar

Şirketimizin kurucusu olduğu HOY Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için "sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı" şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan?
"Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı" tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında "d) Diğer Giderler (%)",
  
ii."Fon Gider Bilgileri" tablosunda "Diğer Giderler" alt başlıklarında yer verilmiştir.
Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 184.795,74 TL dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968889


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi