KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.8.2021

KAP ***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
2021/54
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957980


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi