KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

5.10.2021

KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00279185
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.809,28 % 0,0023109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
138.892,04 % 0,08425885
Fon Yönetim Ücreti
1.941.850,22 % 1,17802337
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
338,92 % 0,00020561
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00067769
Türev Araçlar Komisyonu
47.444,3 % 0,02878208
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.961,52 % 0,08612095
TOPLAM GİDERLER
2.280.015,46 % 1,3831713
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
164.839.703,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966959


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi