KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

6.8.2021

KAP ***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/08/2021
Karar Sayısı
2021-30
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 30.06.2021 tarihi itibariyle hazırlamış olduğu Finansal tabloları ve Faaliyet raporları incelenmiş olup, b) Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Doğan Danyel Dinler          Meir Dalva                Cem Dalva               İzzet Dalva        Başkan                     Başkan Vekili                    Üye                           Üye    Mişon Dinler      Ventura Dinler        Murat Ömürbek        Üye                   Üye                           Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955525


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi