KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.9.2021

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Değişken Şemsiye Fon
Fonun Süresi SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari %80'i aşağıda detaylarına yer verilen, "dönüştürücü teknolojiler" alanında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılacaktır. Fon, "dönüştürücü teknolojiler" olarak adlandırılan, mevcut bir pazarı ve değer zincirini yıkan, piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eden, teknolojik ve bilimsel araştırma ve gelişmelere dayalı olarak yeni ürün, hizmet ve pazarlar yaratarak artan bir oranda pazar payı elde eden yenilikçi şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Bu şirketler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kurulmuş olabilir. Bu kapsamda Fon'un yatırım amacı sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ve teknolojinin artan bağlantılı kullanımına dönük gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanımına dayalı finansal teknoloji değişimine dayalı faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Dönüştürücü teknolojiler olarak değerlendirilen alanlardan şu teknoloji konularının öne çıktığı görülmektedir: Yapay Zeka, Otomobil Yenilikleri, Veri Hesaplama ve İşleme, Sağlık Yenilikleri, Herşeyin İnterneti ("Internet of Things"), Yeni Enerji ve Çevre, Robotik. Dönüştürücü teknoloji şirketlerini farklı kılan, aldıkları karar ve yetenekleri kullanış şekilleridir. Firmalar, inovasyon stratejisiyle uzun vadeli rekabetçi avantaj sağlar. Bu süreçte ilk adım olarak dinamik yeteneklerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dinamik yeteneklerin temel yapısı öğrenme üstüne kuruludur böylece yeniliklere adapte olabilme, entegrasyon ve yeniden yapılandırma faaliyetleri çok daha kısa sürede, etkili ve verimli bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu şirketler yerleşik büyük firmaların mevcut müşterilerinin isteklerine kulak verirler ve müşterilere hitap eden ürünler üzerinde yoğunlaşırlar. Teknolojik gelişmeleri, mevcut trend ve yenilikleri takip ederek dönüştürücü yenilikler konusunda araştırma yaparlar ve bu teknolojilere yatırımlar gerçekleştirirler. Fon, yukarıda tanımlanan alanlardaki teknoloji şirketlerine yatırım yaparak, çeşitli regülasyonlarla karşı karşıya kalma riski bulunan ve artık olgunlaşmaya başlayan büyük sermayeli şirketler dışında kalan orta ve küçük ölçekli dinamik dönüştürücü teknoloji şirketlerinin olası büyümelerinden ve değer kazançlarından yatırımcıların yararlanmasını amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon'un yatırım yaptığı dönüştürücü teknolojiler alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına ilişkin risklere ilişkin bilgilere iş bu izahnamenin 3.1. nolu maddesinin (11) nolu alt bendinde yer verilmiştir. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Nasdaq Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index (Bloomberg Kodu: NYDTBN) 65
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 25
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00795 2,90 0,00795 2,90

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ümit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Can ÖZÇELİK 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist --- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Aret A.BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964910


BIST
bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi