Para Politikası & Enflasyon

16.10.2021

Para politikası nedir, çeşitleri nelerdir? Enflasyon ile para politikası arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

https://i.bigpara.com/i/55big/15012016_dunya_650.jpg

Para politikası, hükümetin, merkez bankasının ya da para otoritesinin, ekonomiye, para arzı yönetimi ya da döviz piyasası işlemlerini kullanmak yoluyla yön vermesidir.

Para politikası uygulamaları, sıkı para politikası ve genişleyici para politikası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sıkı para politikası, para arzı küçültülmeye çalışan bir uygulama olurken, genişleyici para politikası ise para arzını artırmaya çalışılır.

Genişletici para politikası genellikle, ekonomideki resesyon dönemlerinde ortaya çıkan işsizliği yenmek amacıyla uygulanırken; daraltıcı para politikası ise enflasyon oranını düşürmek amacıyla uygulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yasal olarak para politikasını yürütmede elinde bulundurduğu araçlar; açık piyasa işlemleri, karşılık oranları, reeskont ve zorunlu devir oranlarıdır.

Enflasyon hedeflemesi, ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enflasyon oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşacak şekilde yürütülmesidir.

 

bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi