Ekonomik duruma ilişkin değerlendirme: Güven endeksi

24.9.2021

Ekonomik güven endeksi, ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeleri özetleyen bir endeks olurken; 100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

https://i.bigpara.com/i/55big/enflasyon_gorsel8.jpg

Ekonomik güven endeksi, üreticilerin ve tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endekstir. Ekonomik güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanmaktadır.

Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve reel kesim güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks göz önünde bulundurulmaktadır. Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Alt endekslere dağıtılarak kullanılan beş sektörün ağırlıkları şöyledir:

Tüketici: yüzde 20
Reel kesim (imalat sanayi): yüzde 40
Hizmet: yüzde 30
Perakende ticaret: yüzde 5
İnşaat: yüzde 5

Ekonomik güven endeksi ve sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer almaktadır. Ekonomik güven endeksi değerinin, 100’den büyük olması ekonomik duruma ilişkin iyimserlik, 100’den küçük olması ise ekonomik duruma ilişkin kötümserlik anlamına gelmektedir.

bigpara-mobil.png
 

Hisse Başarıyla eklendi