BDDK'dan iki önemli karar

10.07.2024 - 06:46 | Son Güncelleme :

BDDK, Pratik Finansman'a faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring'in iznini iptal etti

https://i.bigpara.com/i/55big/bddk(12).jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Pratik Finansman'a finansal kiralama, faktoring alanında faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 4 Temmuz 2024 tarihli 10930 ve 10932 sayılı kararlar şöyle:

"Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 03.07.2024 tarih ve E-12509071-104.01.01-123783 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 14.03.2024 tarih ve 10877 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Pratik Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama. Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir

Haberin Devamı

Kurulun 04.07.2024 tarihli toplantısında, 04.07.2024 tarih ve E-12509071-103.02.02-123777 sayılı yazı ve eklerinin İncelenmesi sonucunda;

-Tuna Faktoring A.Ş.'nin faaliyet izninin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinde yer alan şirket kurucularında aranan şartları hissedarlann tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle Kanunun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (g) bendi uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Hisse Başarıyla eklendi