KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.6.2019

KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 26.06.2019
Genel Kurul Tarihi 29.07.2019
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Four Points by Sheraton Oteli Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2 - 2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,
3 - 2018 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2019 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2019 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
10 - Ortaklardan Tuba NERGİZ'in A Grubu imtiyazlı Nama yazılı hisse devrinin hissedarların bilgisine sunulması ve gerekli açıklamaların yapılması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı 29.07.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname 29.07.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gündem 29.07.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz Pazartesi saat: 16.00'da, "
Four Points by Sheraton Otelinde
Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul"
adresinde yapılacaktır

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/769933


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi