KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.8.2019

KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -268.803 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Transferler
166.955 3.024.181 -3.191.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.626 4.238.496 921.304 5.225.426 0 5.225.426
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -202.977 5.466.022 1.611.166 16.707.742 -6.340.889 92.817.205 0 92.817.205
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Transferler
-6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.303 2.665.236 1.000.888 3.592.821 0 3.592.821
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -410.225 12.071.994 1.610.806 10.134.996 1.000.888 92.722.407 0 92.722.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.960.999 -2.592.194
Dönem Karı (Zararı)
1.000.888 921.304
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.000.888 921.304
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.518.321 4.765.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24-26 2.390.406 2.237.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 210.583 -122.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 312.170 -122.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-101.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11 0 1.042.182
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.623.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -231.156 -375.879
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
359.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
148.488 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24-25 148.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.517.249 -7.188.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.513.989 6.332.661
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -686.421 -834.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -6.827.568 7.166.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.756.146 -13.911.852
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.083.173 -12.489.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -672.973 -1.422.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.478.755 -1.119.109
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -4.799.272 -3.519.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.192.443 4.262.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -12.335 -37.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 4.204.778 4.300.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 252.588 357.652
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-600.904 -430.991
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 473.768 18.926
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.074.672 -449.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 2.690.233 491.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.496.553 349.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 683.021 530.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 3.813.532 -181.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.998.040 -1.501.725
Ödenen Faiz
-1.295.201
Alınan Faiz
204.732
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17-18 37.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.495.145 -1.279.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.253.806 3.263.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24-25 5.253.806 3.263.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.748.951 -4.612.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
24-25 -12.733.511 -4.599.215
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.440 -13.438
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
69.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.999.279 5.310.140
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.999.279 20.356.453
Kredilerden Nakit Girişleri
9 2.654.134 12.336.241
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8.345.145 8.020.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.084.920
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -7.084.920
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.961.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.865 1.438.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
299.161 437.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -157.704 1.876.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.150.656 6.977.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.992.952 8.853.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.992.952 2.150.656
Ticari Alacaklar
54.484.532 45.807.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.449.988 7.763.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.034.544 38.044.369
Diğer Alacaklar
27.068.067 23.311.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.855.391 11.772.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.212.676 11.539.703
Stoklar
7 14.914.772 12.436.017
Peşin Ödenmiş Giderler
11.196.662 6.301.542
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 995.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.196.662 5.306.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 792.233
Diğer Dönen Varlıklar
1.022.701 1.705.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.022.701 1.705.722
ARA TOPLAM
110.679.686 92.506.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.679.686 92.506.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 0 1.162.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.162.607
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 123.948.394 116.599.702
Arazi ve Arsalar
10 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 0 0
Binalar
10 13.531.063 13.695.019
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 40.882.900 35.232.669
Taşıtlar
10 27.622.227 25.595.954
Mobilya ve Demirbaşlar
10 804.153 880.778
Özel Maliyetler
10 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.403.511 2.490.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 823.051 849.417
Lisanslar
11 823.051 849.417
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.729.400 8.825.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.729.400 8.825.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.500.845 127.436.974
TOPLAM VARLIKLAR
244.180.531 219.943.001
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.574.941 4.803.774
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.574.941 4.803.774
Banka Kredileri
4 4.574.941 4.790.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 13.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.917.430 22.672.286
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.917.430 22.672.286
Banka Kredileri
4 25.931.830 16.825.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.985.600 5.846.568
Ticari Borçlar
59.397.279 52.724.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33.192 45.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 59.364.087 52.679.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
895.958 643.370
Diğer Borçlar
1.994.760 1.974.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
750.805 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.243.955 1.974.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.136.954 446.721
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.136.954 446.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
315.037 1.070.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
639.182 578.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
639.182 578.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.813.532 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.813.532 0
ARA TOPLAM
107.685.073 84.914.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.685.073 84.914.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.394.198 41.411.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 42.394.198 41.411.230
Banka Kredileri
4 29.557.095 35.793.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.837.103 5.617.483
Ticari Borçlar
5 0 2.479.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 2.479.919
Diğer Borçlar
23.239 644.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.239 300.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 344.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.161.926 938.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.161.926 938.358
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 193.688 424.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.773.051 45.898.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.458.124 130.813.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.722.407 89.129.586
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.649.606 22.722.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.649.606 22.722.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -410.225 -336.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 12.071.994 9.406.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 12.071.994 9.406.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
12 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 10.134.996 16.475.885
Net Dönem Karı veya Zararı
12 1.000.888 -6.340.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.722.407 89.129.586
TOPLAM KAYNAKLAR
244.180.531 219.943.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 86.295.024 69.260.008 45.718.858 36.541.961
Satışların Maliyeti
13 -73.157.206 -57.216.240 -38.891.612 -29.678.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.137.818 12.043.768 6.827.246 6.863.952
BRÜT KAR (ZARAR)
13.137.818 12.043.768 6.827.246 6.863.952
Genel Yönetim Giderleri
-2.362.144 -2.113.098 -1.112.524 -1.179.043
Pazarlama Giderleri
-3.997.281 -4.037.443 -2.242.580 -2.422.268
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 7.791.685 12.269.030 3.441.352 8.093.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -3.325.765 -2.659.472 -1.204.871 -1.148.800
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.244.313 15.502.785 5.708.623 10.206.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.159.969 140.421 1.159.969 99.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-673.621 -1.521.708 -673.621 -1.521.708
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.730.661 14.121.498 6.194.971 8.784.881
Finansman Gelirleri
15 1.654.826 1.360.515 238.610 883.167
Finansman Giderleri
15 -11.979.331 -14.022.467 -5.746.850 -9.260.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.406.156 1.459.546 686.731 407.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-405.268 -538.242 -243.426 -497.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -618.098 -791.335 -316.108 -414.637
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 212.830 253.093 72.682 -82.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.000.888 921.304 443.305 -89.495
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.000.888 921.304 443.305 -89.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.000.888 921.304 443.305 -89.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,03300000 0,03100000 0,01500000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73.303 65.626 -69.912 -63.733
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -91.629 84.136 -87.390 -81.709
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 18.326 -18.510 17.478 17.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18.326 -18.510 17.478 17.976
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.665.236 4.238.496 680.012 3.287.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.665.236 4.238.496 680.012 3.287.413
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.591.933 4.304.122 610.100 3.223.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.592.821 5.225.426 1.053.405 3.134.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.592.821 5.225.426 1.053.405 3.134.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782980


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi