KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.5.2019

KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -263.803 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.596.579 0 87.596.579
Transferler
3.191.136 -3.191.136
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.359 951.083 1.010.799 2.091.241 0 2.091.241
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -134.444 2.178.609 1.444.211 16.874.697 -6.340.889 89.687.820 0 89.687.820
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 6.340.889 89.129.586 0 89.129.586
Transferler
-6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.391 1.985.224 557.583 2.539.416 0 2.539.416
Dönem Sonu Bakiyeler
12 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -340.313 11.391.982 1.610.806 10.134.996 557.583 91.669.002 0 91.669.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.109.877 -8.368.515
Dönem Karı (Zararı)
557.583 1.010.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
557.583 1.010.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.294.751 -7.403.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-12 1.309.166 1.086.295
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
43.968 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.968 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.900.744 420.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 78.586 420.245
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.822.158 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1 0 666.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
587.964
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
909.613
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-744.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.916.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -140.996 -855.178
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
195.400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
181.869
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10-12 181.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.940.227 -1.436.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.922.694 2.577.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-358.107 -1.359.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.564.587 3.936.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.599.660 -5.684.974
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.176.109 -2.219.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -423.551 -3.465.593
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 22.785 -485.406
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -431.751 2.931.889
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.830.513 -1.895.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.833 -49.740
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.849.346 -1.845.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
295.039 91.463
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
538.083 32.719
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.787.534 -30.689
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.249.451 63.408
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 3.491.197 44.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
497.287 952.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
497.287 1.101.358
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-149.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.087.893 -7.828.472
Ödenen Faiz
0 -587.964
Alınan Faiz
0 47.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -21.984 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.223.974 -2.802.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.153.501 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-12 3.153.501
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.377.475 -2.841.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -10.377.475 -2.837.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.750
Alınan Faiz
0 39.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.624.962 14.852.675
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.624.962 11.922.311
Kredilerden Nakit Girişleri
4 4.144.919 11.922.311
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 6.480.043
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 3.292.916
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 0 3.292.916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -362.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.708.889 3.682.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.985.224 415.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 276.335 4.097.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.150.656 6.977.730
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.426.991 11.075.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.426.991 2.150.656
Ticari Alacaklar
52.893.237 45.807.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.121.674 7.763.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 44.771.563 38.044.369
Diğer Alacaklar
27.911.581 23.311.921
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15.948.327 11.772.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.963.254 11.539.703
Stoklar
7 12.413.232 12.436.017
Peşin Ödenmiş Giderler
7.818.626 6.301.542
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 995.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.818.626 5.306.033
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 454 792.233
Diğer Dönen Varlıklar
1.208.435 1.705.722
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.208.435 1.705.722
ARA TOPLAM
104.672.556 92.506.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.672.556 92.506.027
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5 0 1.162.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.162.607
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 122.353.436 116.599.702
Arazi ve Arsalar
10 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 0 0
Binalar
10 13.613.041 13.695.019
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 39.789.755 35.232.669
Taşıtlar
10 27.061.340 25.595.954
Mobilya ve Demirbaşlar
10 828.098 880.778
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.356.662 2.490.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 828.622 849.417
Lisanslar
11 828.622 849.417
Bilgisayar Yazılımları
25 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7.739.915 8.825.248
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.739.915 8.825.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
130.921.973 127.436.974
TOPLAM VARLIKLAR
235.594.529 219.943.001
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.702.084 4.803.774
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.702.084 4.803.774
Banka Kredileri
4 3.702.084 4.790.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 13.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.898.657 22.672.286
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.898.657 22.672.286
Banka Kredileri
4 22.521.877 16.825.718
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 6.376.780 5.846.568
Ticari Borçlar
50.189.753 52.724.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
64.360 45.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.125.393 52.679.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
938.409 643.370
Diğer Borçlar
2.759.902 1.974.610
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.690.726 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.069.176 1.974.610
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.937.918 446.721
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.937.918 446.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 300.434 1.070.229
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.401.022 578.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.401.022 578.864
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
94.128.179 84.914.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.128.179 84.914.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.911.511 41.411.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.911.511 41.411.230
Banka Kredileri
4 35.330.690 35.793.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.580.821 5.617.483
Ticari Borçlar
5 1.184.570 2.479.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.184.570 2.479.919
Diğer Borçlar
397.084 644.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
397.084 300.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 344.017
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.020.335 938.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.020.335 938.358
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 283.848 424.844
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.797.348 45.898.644
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.925.527 130.813.415
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.669.002 89.129.586
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.719.518 22.722.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.719.518 22.722.909
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -340.313 -336.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.391.982 9.406.758
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 11.391.982 9.406.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
12 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 10.134.996 16.475.885
Net Dönem Karı veya Zararı
557.583 -6.340.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.669.002 89.129.586
TOPLAM KAYNAKLAR
235.594.529 219.943.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 40.576.166 32.718.047
Satışların Maliyeti
13 -34.265.594 -27.538.231
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.310.572 5.179.816
BRÜT KAR (ZARAR)
6.310.572 5.179.816
Genel Yönetim Giderleri
-1.249.620 -934.055
Pazarlama Giderleri
-1.754.701 -1.615.175
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.350.333 4.176.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.120.894 -1.510.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.535.690 5.295.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 40.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.535.690 5.336.617
Finansman Gelirleri
15 1.416.216 477.348
Finansman Giderleri
15 -6.232.481 -4.762.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.425 1.051.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-161.842 -40.967
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -301.990 -376.698
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 140.148 335.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
557.583 1.010.799
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
557.583 1.010.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
557.583 1.010.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,01900000 0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.391 129.359
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -4.239 165.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 848 -36.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -36.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.985.224 951.083
Yabancı Para Çevrim Farkları
12 1.985.224 951.083
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.981.833 1.080.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.539.416 2.091.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.539.416 2.091.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763016


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi