KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

9.9.2019

KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına ilişkin karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Vakıf Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ("VKŞ") ihraççı olarak yer alacağı, 300.000.000 TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere gerçekleştirilecek kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması için SPK'ya başvuruda bulunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786576


BIST
 

Hisse Başarıyla eklendi