Uluslararası Yatırımcıların Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) Bakışı

22.10.2018

Türkiye ekonomisinin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı ismiyle hazırlandı. Yeni program 3 yıllık olacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak.


Ekonomide 3 yıllık yol haritası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini açıkladı. Enflasyon beklentileri ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9 olarak belirlendi. 
 
2019 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 2,3
 
Program üç ana temel üzerine oturuyor; dengelenme, disiplin ve değişim. 2019 GSYH büyümesi yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşecek. 2018'de yüzde 3,8, 2020 tahmini yüzde 3,5.
 
ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 15,9
 
Enflasyon hedefi 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 olarak belirlendi. Enflasyonun 2021'de yüzde 6'ya inmesi hedefleniyor. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 olması hedefleniyor.
 
İHRACATTA 2021 İÇİN 204 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
 
YEP’e göre ihracatın bu yıl 170 milyar dolar, 2019'da 182 milyar dolar, 2020'de 191 milyar dolar, 2021'de 204.4 milyar dolar olması bekleniyor. İthalatın bu yıl 236 milyar dolar, 2019'da 244 milyar dolar, 2020'de 252 milyar dolar, 2021'de 267 milyar dolar olması bekleniyor.
 
MAKROEKONOMİK VERİLERE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER:
 
2018 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,8
 
2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 2,3
 
2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5
 
2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0
 
Enflasyon beklentisi 2018 için yüzde 20,8
 
Enflasyon beklentisi 2019 için yüzde 15,9
 
Enflasyon beklentisi 2020 için yüzde 9,8
 
Enflasyon beklentisi 2021 için yüzde 6,0
 
Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2018'de yüzde 1,9, 2019'da yüzde 1,8
 
Bütçe açığının GSHY'ye oranı 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 1,7
 
Faiz dışı fazlanın GSHY'ye oranı 2018 yüzde 0,1, 2019 yüzde 0,8, 2019 yüzde 1,0, 2020 yüzde 1,3
 
İşsizlik oranı beklentisi 2018 için yüzde 11,3
 
İşsizlik oranı beklentisi 2019 için yüzde 12,1
 
İşsizlik oranı beklentisi 2020 için yüzde 11,9
 
İşsizlik oranı beklentisi 2021 için yüzde 10,8
 
Cari açık/GSYH bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl yüzde 3,3, 2020 yüzde 2,7, 2021 yüzde 2,6
 
 
YABANCI YATIRIMCILAR TÜRKİYE’DEN VAZGEÇMEYECEKLERDİR
 
Ana hedeflerinden birisi enflasyon ile mücadele olan ve ikinci önemli hedefini kamuda yapılacak tasarruflar olarak belirleyen yeni ekonomi programı (YEP), yabancı yatırımcıların Türkiye’ye karşı daha öngörülebilir bir strateji geliştirebilmeleri açısından olumlu algılanmaktadır. Türkiye’ye olan güvenin tekrar tesis edilmesi ve öngörülebilir bir ortamın oluşması ülkemiz için çok önemlidir.
 
Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklanması sonrasında Global Partners Genel Müdürü Aşkın Tuzcuoğlu, “Türkiye yabancı yatırımcılar için çok önemli ve vazgeçilemez bir ülke. Şu anda içinde bulunduğumuz çalkantılı ekonomik ortamdan dolayı yabancı ilgisi çok azalmış olmasına rağmen yabancı yatırımcılar hiçbir zaman Türkiye’den vazgeçmeyeceklerdir. Kısa vadeli düşünen yabancı yatırımcılardan ziyade uzun vadeli yatırımcıların ilgisini çekecek ortamı yaratmamız gerekir” dedi. Öngörülebilir bir ekonomik yapının önemine işaret eden Aşkın Tuzcuoğlu “ yeni ekonomi programının hayata geçmesi ve hedeflerin gerçekleşmeye başlaması ile birlikte zaman içinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin tekrar artacağını belirtti. 
 
Global Partners Kurumsal Finansman Direktörü Semra Keskin, “Türkiye önümüzdeki iki sene hem enflasyon hem de kur baskısını yakından hissedecek. Bu iki konu Yeni Ekonomik Program hedeflerinde de açıkça görülüyor. 2019 senesinde hem enflasyon ile mücadeleyi hem de büyümeyi destekleyecek adımları istikrarlı şekilde atmaya devam edersek 2020’den itibaren hem enflasyonda tek haneli rakamlara dönüş hem de büyümede artan bir ivme görmeye başlayabiliriz. Yabancı yatırımcıların en önem verdiği kriterlerin başında şeffaflık ve öngörülebilirlik gelmekte. Bu konuda atacağımız olumlu adımlar Türkiye ekonomisinin önünü açacaktır” dedi.
 

Hisse Başarıyla eklendi